Titel presentatie
Milieuactualiteiten: Wet- en regelgeving en het gebruik van de webtool Metaal & Milieu

Toelichting presentatie
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen m.b.t. milieuwet- en regelgeving toegespitst op de dagelijkse praktijk van oppervlaktebehandelaars. Tijdens deze presentatie wordt gebruik gemaakt van de speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde website waarin niet alleen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving snel kan worden teruggevonden, maar ook veel toelichtende achtergrondinformatie wordt verstrekt.

De website is sinds vorig jaar toegankelijk voor ION-leden via het ledengedeelte van de website www.vereniging-ion.nl.

Taal
Nederlands

Spreker
ing. Marjan Hillmann
Milieuadviseur - Hillmann Integrale BedrijfsMilieuzorg

Sinds 1989 milieuadviseur voor metaal ver- en bewerkende bedrijven, waaronder bedrijven die oppervlakken van metalen behandelen en gieterijen.