Wat hebben voedselveiligheid, high-tech machines, het realiseren van de klimaatdoelstellingen, mooie gebouwen, snelle bolides en duurzaam gereedschap met elkaar te maken?

Ieder element dat de maakindustrie voortbrengt vraagt om een passende oppervlaktebehandeling en Nederland heeft hiervoor een heel scala aan oppervlaktetechnologieën in huis. Denk daarbij aan het maken van de zonnepanelen en conserveren van windmolens, het coaten van (bier)blikjes en bidons, het verduurzamen van kozijnen en gevelelementen, het verbeteren van de prestaties van machines en draaibanken, het kleurecht conserveren van (vracht)auto’s, fietsen, boten, vliegtuigen en rollators, het slijtvast maken van hydraulische cilinders en motorassen en het onderhoudsvriendelijk maken van sanitair.

De maakindustrie van Nederland is veeleisend. De grenzen van het technisch kunnen worden steeds verlegd. Nog sneller, nog kleiner, nog duurzamer. Dit vraagt ook van de oppervlaktebehandelende branche een constante stroom aan innovaties. Zowel op het gebied van de gebruikte grondstoffen, alsook op het gebied van de toegepaste productieprocessen.

Voor veel van deze processen zijn gevaarlijke stoffen (SVHC-stoffen) of zelfs kankerverwekkende stoffen (CMR-stoffen) noodzakelijk. Dat is meestal niet erg, omdat het een processtof (intermediates) betreft, maar deze stof moet dan wel veilig kunnen gebruikt en opgeslagen worden. Om het gebruik van al deze stoffen te minimaliseren wordt de wet- en regelgeving steeds stringenter. Voor de industrie betekent dat een voortdurende zoektocht naar veiligere alternatieven die ook tot de gewenste kwaliteit leiden.

Om aan Benelux de ontwikkelingen op het gebied van de oppervlaktetechnologie te laten zien, wordt in week 46 de Week van de Oppervlaktetechnologie 2018 georganiseerd. Tijdens het evenement te ’s-Hertogenbosch (13-15 november) werken 30 brancheverenigingen, 20 kennisinstituten, 200 innovatieve bedrijven, 5 ministeries en rijksdiensten samen.

Met een beurs, een congres met meerder lijnen, diverse inspiratiepleinen, doe het zelf activiteiten, workshops, masterclasses, een innovatie award en netwerkmomenten, kunt u in korte tijd alles ervaren dat voor uw productieproces noodzakelijk is om uw producten te verduurzamen met een duurzaam productieproces. 

Dus als uw bedrijf iets produceert, kunt u dit evenement niet aan u voorbij laten gaan. Zie voor meer informatie en aanmelden: www.weekvandeoppervlaktetechnologie.nl.