Titel presentatie
Corrosie onder isolatie, sluipmoordenaar in de procesindustrie

Toelichting presentatie
Incidenten ten gevolge van corrosie onder isolatie (COI) raken de gehele procesindustrie. Een groot collectief uit deze industrie slaat de handen ineen om COI beheersbaar te krijgen en zal gezamenlijk de best practices selecteren om dit mogelijk te maken. Startonderwerpen zijn Inspectiepractices, Non Destructive Testing en Coatings. De resultaten komen ter beschikking van de gehele industrie.
In de presentatie zal aandacht besteed worden aan de aanleiding, deelnemers, doel en status van dit project.
Daarnaast wordt ook een vooruitblik gegeven op innovaties die ook nu al ontwikkeld worden om COI te kunnen monitoren of de ontwikkeling tegen te gaan. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan andere coatingtechnieken dan de nu gebruikelijke of aan combinaties van coating en isolatie.
Tenslotte worden enkele andere te gebruiken innovaties besproken.

Taal
Nederlands

Sprekers
ir. Rob de Heus
Champion World Class Maintenance - Sitech Services

Rob de Heus is werkzaam bij Sitech Services als Champion World Class Maintenance, waarmee de ambitie van dit bedrijf duidelijk zal worden. Hij is met name verantwoordelijk voor innovatie in de brede zin van het woord, innovatie is voor Sitech één van de pijlers van de strategie.
Sitech is tevens één van de founding fathers van de landelijke Stichting World Class Maintenance (WCM), zij representeren een groot deel van de Nederlandse industrie in haar streven om Maintenance 4.0 gestalte te geven en zijn de grondlegger van vele fieldlabs in Nederland, met als meest aansprekende het fieldlab Campione dat 100% voorspelbaar onderhoud mogelijk gaat maken.
Rob de Heus is namens WCM programmamanager voor het project Corrosie onder Isolatie (COI) en zal vanuit die positie zijn presentatie geven.

Quote/statement
Het leidt geen twijfel dat een zeer goede en duurzame coating op stalen appratuur die zich onder isolatie bevindt corrosie onder deze isolatie tot het minimum kan beperken. Het is echter een zeer grote uitdaging om dit ook in de praktijk voor elkaar te krijgen binnen de bestaande begrenzingen van klimaat, turn arounds, technologie en kosten. Een onbaatzuchtige samenwerking in de Nederlandse coatingindustrie zou wel eens een wereldwijde doorbraak kunnen betekenen in de bestrijding van de sluipmoordenaar die corrosie onder isolatie voor de procesindustrie is.