Titel presentatie
Blootstelling aan SVHC-stoffen bij baden(reeksen) en blootstelling aan CMR-stoffen

Toelichting presentatie
De beste manier om kanker en vergiftiging te voorkomen is te stoppen met blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Met deze stelling lanceerde Inspectie SZW de campagne ROAD TO ZERO. Vereniging ION ondersteunt dit initiatief van harte, maar realiseert zich ook terdege dat het gebruik van SVHC- en CMR-stoffen in de oppervlaktetechnologie (nog lang) niet is te voorkomen. Met name de metaalzouten, maar ook diverse (hulp)stoffen zijn vooralsnog onmisbaar voor het verduurzamen van producten, installaties en gebouwen. Veel van deze stoffen zijn zogenaamde “intermediates” (tussenstoffen) en worden alleen in het proces gebruikt. Ze komen dus niet voor in het eindproduct. Veilig werken met deze stoffen is dan hét goede alternatief. In deze presentatie zal worden ingegaan op de huidige stand van de techniek en de hulpmiddelen die er zijn voor (MKB-)bedrijven om een goede werkgever te zijn en om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Taal
Nederlands

Spreker
Egbert Stremmelaar BSc MBA RAE
Managing Director - Vereniging ION

Quote/statement
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek kan en mag niet vanzelfsprekend zijn. Wat je eraan kunt doen in de oppervlaktebehandelende branche hoort u tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie 2018.