Titel presentatie
Bescherming van constructies tegen brand

Toelichting presentatie
In de presentatie zal ingegaan worden op waarom bouwkundige brandveiligheid en daarmee het brandwerend beschermen van constructies cruciaal is voor de veiligheid. Tevens zal in gegaan worden op hoe onder meer brandwerende coatings hier een belangrijke rol in spelen.

Taal
Nederlands

Spreker
ing. Leo Oosterveen
Directeur - Brandveilig Bouwen Nederland

Jan Peter de Boer
Productwerkgroeplid brandwerende bescherming van constructies - Brandveilig Bouwen Nederland