Titel presentatie
Aluminium en zijn legeringen

Toelichting presentatie
Aluminium is een relatief nieuw metaal en metaalkundig nog lang niet uit ontwikkeld. Nog steeds worden er nieuwe legeringen bedacht en samengesteld en ook daadwerkelijk gemaakt. De metaalkundige eigenschappen kunnen drastisch worden veranderd waarmee nieuwe toepassingen realiseerbaar worden.
Corrosiebestendigheid en mechanische eigenschappen kunnen sterk verbeteren door het legeren. Hoe dit werkt wordt u in een korte presentatie uitgelegd.

Taal
Nederlands

Spreker
ing. Johan van de Graaf
Directeur - Aluminium Centrum

Als metaalkundige heeft Johan van de Graaf veel technische inhoudelijke kennis en ervaring. Veelal staal gerelateerd maar later steeds meer de combinatie met andere materialen gezocht. Sinds mei 2017 verantwoordelijk voor het Aluminium Centrum en adviseur Teqnow, een kenniscentrum van Koninklijke Metaalunie.
Naast metaalkundig advies verzorgt Johan trainingen en op maat geschreven “in company” opleidingen. Daarnaast organiseert hij netwerkbijeenkomsten bij toonaangevende bedrijven om nieuwe technologieën onder de aandacht te brengen. Het hoofddoel van het Aluminium Centrum is de promotie voor het gebruik van Aluminium.

Quote/statement
Aluminium wordt in toenemende mate gebruikt voor esthetische toepassingen. Hier speelt oppervlaktetechnologie een zeer belangrijke rol. Door wetsveranderingen en metaalkundige ontwikkelingen van het product Aluminium is deelname aan bijeenkomsten zoals de Week van de Oppervlaktetechnologie georganiseert door Vereniging ION voor ons zeer belangrijk. Wij zien en ervaren dat kennis nog dagelijks ontbreekt. Nieuwe legeringen, recyclebaarheid maar ook voor wat betreft chemische voorbehandelingen met Chroom(IV) roepen regelmatig veel vragen op. Daarom willen we de hand reiken en antwoord bieden voor de BV Nederland zodat u als belanghebbend bedrijf voorop kan blijven lopen in kennis en ontwikkeling.