De NEN 5255 (Anodische oxidelagen op aluminium en aluminiumlegeringen aangebracht volgens een gelijkstroom/zwavelzuur- of gelijkstroom/zwavelzuur/oxaalzuur-proces - Eisen en keuringsmethoden) dateert van 1976 en is nog altijd geldig.

Daarnaast is er vanaf 1998 tot 2010/2011 de serie NEN-EN 12373, deel 1 t/m 19 gehanteerd. Deze delen zijn in 2010 en 2011 allemaal vervangen door diverse andere normen.

Wanneer u daarin geïnteresseerd bent, kunt u via de helpdesk@vereniging-ion.nl een lijst opvragen met vervangende normen en de ingangsdata ervan.