Voor het spuiten van seinkasten wordt een codering gegeven van K3-M1-S4-Gn12-F10. Heeft Vereniging ION een idee wat het betekent en waar dat vandaan komt?

Het is afkomstig uit een vervallen Philips norm, UN-D 600.
De letters staan voor resp. Klimatologische omstandigheden (K), Mechanische weerstand (M), Uiterlijk van het oppervlak (S), Glansgraad (Gn) en Textuur-effect van de lak (F).
De cijfers geven vervolgens een specificatie van de beschreven parameters.

Hoewel de norm vervallen is kan deze wel gebruikt worden om aan te geven welke eisen er aan de verflaag/lagen gesteld worden.
De tekst kan desgewenst bij de Helpdesk van Vereniging ION opgevraagd worden (helpdesk@vereniging-ion.nl).

Datum: oktober 2013