Voorsprong door innovatiegerichte samenwerking

Stichting Innovat.ION vergroot de impact van innovaties en maakt deze toegankelijk voor een brede laag binnen de industrie. De kunst is hierbij om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk succesvolle nieuwe producten en diensten op de markt komen. Een van de voorwaarden daarvoor is dat voldoende geld beschikbaar is voor onderzoek en ontwikkeling.

Stichting Innovat.ION richt zich op het uitvoeren van innovatieve projecten. Deze projecten worden in een (open) innovatiestructuur gefinancierd door de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen. Veelal worden de activiteiten ondersteund door subsidie(s). De resultaten van de projecten zijn beschikbaar voor de projectdeelnemers.

Doel van Stichting Innovat.ION is om innovaties binnen de maakindustrie (de oppervlaktebehandelende branche in het bijzonder) te stimuleren, zodat kennis in Nederland ontwikkeld wordt en kan worden ingezet door Nederlandse applicateurs en toeleveranciers, teneinde werkzaamheden in Nederland te kunnen blijven uitvoeren. 

De backoffice van Stichting Innovat.ION wordt verzorgd door Vereniging ION.

Voor meer informatie over Stichting Innovat.ION kunt u contact opnemen met info@vereniging-ion.nl