Stichting Innovat.ION

Stichting Innovat.ION is per 1 januari 2019 opgericht. Het netwerk van KP.OT (Kennis Platform Oppervlakte Technologie) gaat op in Stichting Innovat.ION en wordt hiermee gekoppeld aan het netwerk van Vereniging ION. Stichting Innovat.ION is een separate entiteit, maar bestuurlijk gekoppeld aan Vereniging ION.

Stichting Innovat.ION richt zich op het uitvoeren van innovatieve projecten die gerelateerd zijn aan oppervlaktetechnologie. Deze projecten worden in een (open) innovatiestructuur gefinancierd door de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen met mogelijk een ondersteuning door subsidie(s). De resultaten van de projecten zijn daardoor (in principe) alleen beschikbaar voor de projectdeelnemers.  

Doel van Stichting Innovat.ION is om innovaties in de oppervlaktebehandelende branche te stimuleren, zodat kennis in Nederland ontwikkeld wordt en kan worden ingezet door Nederlandse applicateurs en toeleveranciers, teneinde werkzaamheden in Nederland te kunnen blijven uitvoeren.

De backoffice van Stichting Innovat.ION wordt verzorgd door Vereniging ION.

Voor meer informatie over Stichting Innovat.ION kunt u contact opnemen met Arjan de Bruin, debruin@vereniging-ion.nl.