Symposium Toezicht

20-09-2023
13:30
- 18:00

LET OP: Het symposium is uitgesteld naar het voorjaar van 2024. Zodra de datum bekend is, zullen wij deze plaatsen op onze website. 

Het symposium toezicht in het omgevingsdomein vindt plaats op 20 september 2023 en wordt gehouden in The Hague Conference Centre in Den Haag.

In dit symposium staat de generieke risicobenadering centraal. Zowel bedrijven als toezichthouders gebruiken in uiteenlopende gradaties en vormen een risico-benadering bij het uitvoeren van intern en extern toezicht. In het symposium vertellen wij over de ervaringen uit de pilot “Professionalisering Intern Toezicht”, die namens de Stichting Innovat.ION door Stantec wordt begeleid.

Het symposium bouwt voort op een eerder symposium dat plaats vond op 22 juni 2022. Toen bespraken we met u de uitgangspunten van horizontaal toezicht, de ervaring hiermee in andere toezichtdomeinen, waaronder de belastingdienst, en de lopende pilots in het omgevingsdomein. Het thema van dit symposium, de risicobenadering, is het “kloppende hart” van horizontaal toezicht.

Praktische informatie
Datum:      20 september 2023
Tijd:          13.30 – 18.00 uur
Locatie:    The Hague Conference Centre
                Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag

Globaal programma
13.30 – 14.00 uur    Inloop
14.00 - 14.15 uur    Opening door dagvoorzitter Pieter van der Zwet, Stantec
14.15 – 15.15 uur    Keynotes: Perspectieven toezichthouder en onder
                             toezichtstaanden
15.15 – 15.30 uur    Pauze
15.30 – 16.30 uur    Keynotes:  De rol van de risicobenadering bij zes leden van de
                             Vereniging ION en hun toezichthouders
16.30 – 17.00 uur    Paneldiscussie: Van middelen alloceren (tot de poort) naar
                             toezicht differentiëren (na de poort)
17.00 – 18.00 uur    Afsluiting en borrel

Meer informatie en aanmelden: https://www.safetydelta.nl/projecten/expertise-netwerk-ht/aanmelden-mini-symposium/