Themabijeenkomst 'Energie'

15-01-2015
13:00
- 16:00

De presentaties zijn beschikbaar gesteld aan de deelnemers en op het Extranet (ledengedeelte).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 030 - 630 03 90 of via de e-mail op secretariaat@vereniging-ion.nl.


Datum: donderdag 15 januari 2015
Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: 't Kruithuis Arsenaal, Kerkstraat 41, Woudrichem
Deelname na inschrijving: Vereniging ION-leden gratis, niet-leden en no-shows € 45,-

Nederland heeft hoog ingezet op het inzetten van alternatieve energiebronnen en op energiebesparing. Met diverse branches, waaronder de oppervlaktebehandelende industrie, zijn afspraken gemaakt om te komen tot een reductie van het energieverbruik. Op 15 januari 2015 zal Vereniging ION u bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van de MJA3, de MEE en de vorderingen van de Vereniging ION werkgroep Energiemanagement (i.s.m. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Van Beek). Daarnaast zullen een aantal bottlenecks en bespaartips worden besproken.

Het programma zal er als volgt uit zien:

13.00 - 13.30 uur     Ontvangst

13.30 - 14.00 uur     Meerjarenafspraak Energie efficiency; verleden, heden en nabije toekomst
                               ir. Jac van Trijp - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
                               Bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie die deelnemen aan MJA3 hebben in de afgelopen jaren mooie besparingsresultaten
                               geboekt. De resultaten uit de lopende periode van 2013 tot 2016 zullen worden toegelicht en er wordt stilgestaan bij recente ontwikkelingen in
                               beleid zoals het Energieakkoord. Tenslotte wordt vooruitgeblikt, want ook voor de periode na 2016 loopt MJA3 nog door en worden opnieuw
                               ambitieuze doelstellingen gevraagd.

14.00 - 14.30 uur     Energiemonitoring levert direct geld op; resultaten van de Vereniging ION werkgroep
                               ir. Erik Deliege - Van Beek Ingenieurs
                               Een aantal oppervlaktebehandelende bedrijven heeft in 2014 deelgenomen aan de werkgroep Energiemanagement, die naar aanleiding van
                               de vorige energiebijeenkomst is opgericht. De focus van de werkgroep was het verzamelen en analyseren van energiemeetdata. Hiermee zijn
                               quick wins gevonden die zonder grote investeringen energiebesparing opleveren. In de lezing worden de resultaten gepresenteerd en wordt
                               een stappenplan behandeld om energiemonitoring en realisatie van quick wins eenvoudig en efficiënt uit te voeren.

14.30 - 15.00 uur     Korte pauze

15.00 - 15.30 uur     Demand Response; ook iets voor de oppervlaktebehandelende industrie?
                              Menno Chang MSc - Movares
                              Demand Response wordt gezien als een belangrijk instrument voor de betaalbaarheid van de toekomstige energievoorziening. Bedrijven en
                              andere gebruikers zullen steeds vaker gestimuleerd worden om hun energieverbruik aan te passen aan het aanbod. Aanbod van wind en zon is
                              immers niet te sturen en vraagt om meer flexibiliteit in het elektriciteitssysteem. Wat betekent het voor uw bedrijf als de 'day ahead'
                              elektriciteitsprijzen heen en weer schommelen tussen 1ct/kWh en 12ct/kWh?

15.30 - 16.00 uur     Hoe zit dat nu met restwarmte in de oppervlaktebehandelende industrie?
                               ing. Robin Sommers - Van Beek Ingenieurs
                               Bij oppervlaktebehandelende processen komt veel warmte vrij via schoorstenen, openingen en oppervlakten. Jaarlijks gaan hiermee helaas
                               veel euro's verloren. De oplossingen om deze kosten te vermijden worden nog niet pasklaar aangeboden en vragen om een nadere toelichting.
                               In deze lezing wordt stapsgewijs ingegaan op de diverse vormen van warmte, hoe u deze kunt herkennen en hoe deze praktisch en haalbaar
                               zijn te verminderen.

Deelname
Wilt u deelnemen aan deze themabijeenkomst? Meld u dan aan via henraat@vereniging-ion.nl.
Leden: gratis, niet-leden en no shows €45,-