13:30
- 15:30

Zoals bekend zal op 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Daarnaast is er veel aan het veranderen als gevolg van de Europese Chemicaliënstrategie en de Klimaatakkoorden. En uiteraard is er het nodige aan de hand op het gebied van de Arbo-wetgeving. Iets wat tot op heden niet via een tool werd aangereikt, maar via website informatieblokken.

Omdat Marjan Hillmann heeft aangegeven na dit jaar niet meer te kunnen voorzien in de halfjaarlijkse wijzigingenlijst, heeft Vereniging ION een tool geselecteerd die u op een eenvoudige manier moet gaan informeren, en u moet ondersteunen bij het kennisnemen van de effecten van veranderende wet- en regelgeving voor uw bedrijf. De tool is niet alleen voor zaken rond de Omgevingswet (vooral milieu), maar ook de aspecten van de Arbowet worden u aangereikt.

Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met KWA uit Amersfoort. Zij hebben een tool ontwikkeld die door meerdere brancheverenigingen en bedrijven wordt gebruikt. Alle wetten zitten hierin, maar door een voorselectiesysteem is de tool specifiek gemaakt voor leden van Vereniging ION. Tijdens deze middag zal Vereniging ION een aantal zaken op het gebied van wet- en regelgeving toelichten, en zal KWA instructie verzorgen over deze tool. 

Toelichting van KWA:

Middels de tool krijgen de leden elk kwartaal van KWA een update van de wijzigingen in wet & regelgeving die voor de branche relevant zijn. Hierbij geven wij in begrijpelijke taal wat dit voor uw bedrijf inhoudt en doen wij een voorzet wat het bedrijf met deze kennisgeving kan doen. Middels diverse filters in de tool worden de wijzigingen overzichtelijk weergegeven.

Dit is een tool die door veel bedrijven al gebruikt wordt. Wietske Boshoven is Deputy Manager QA/QC & Environmental Issues bij Yakult te Almere, één van onze klanten legt uit: “De organisatie merkte enige tijd geleden dat er behoefte was aan nog meer in compliance zijn met wet- en regelgeving en aan meer overzicht. We hadden al contact met KWA, want ze introduceerden Makeonline bij ons. Precies de juiste tool. Met Makeonline kunnen we managen, monitoren en borgen. En wat zo fijn is: ingewikkelde wet- en regelgeving wordt in heldere taal uitgelegd. Begrijpelijk voor iedereen die met de tool werkt.

Mocht u als lid al wat meer willen weten over wat de tool inhoudt, dan is het mogelijk om het volgende introductiefilmpje te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=qFx_rLvOSZU  

Tijdens de presentatie zullen we de leden laten zien welke mogelijkheden de tool heeft en hoe hiermee gewerkt kan worden.

En voor uw informatie, elk lidbedrijf krijgt toegang tot het basispakket van deze tool. Hiervoor zullen geen extra kosten in rekening gebracht worden. Uiteraard zijn er mogelijkheden om aanvullende dienstverlening van KWA in te zetten. Deze aanvullende diensten zitten niet in het basispakket.