Themabijeenkomst: introductie nieuwe tool "Veranderingen in wet- en regelgeving"

07-10-2021
13:30
- 17:00

Zoals bekend zal op 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Daarnaast is er veel aan het veranderen als gevolg van de Europese Chemicaliënstrategie en de Klimaatakkoorden. En uiteraard is er het nodige aan de hand op het gebied van de Arbo-wetgeving.

Omdat Marjan Hillmann heeft aangegeven na dit jaar niet meer te kunnen voorzien in de halfjaarlijkse wijzigingenlijst, heeft Vereniging ION een tool geselecteerd die u op een eenvoudige manier moet gaan informeren, en u moet ondersteunen bij het kennisnemen van de effecten van veranderende wet- en regelgeving voor uw bedrijf.

Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met KWA uit Amersfoort. Zij hebben een tool ontwikkeld die door meerdere brancheverenigingen wordt gebruikt. Alle wetten zitten hierin, maar door een voorselectiesysteem is de tool specifiek gemaakt voor leden van Vereniging ION. Tijdens deze middag zal Vereniging ION een aantal zaken op het gebied van wet- en regelgeving toelichten, en zal KWA instructie verzorgen over deze tool.