Hieronder tref je informatie aan over de diverse tools, die Vereniging ION aan haar leden ter beschikking stelt. Onder tools wordt verstaan;

  • Diverse hulpen voor het berekenen van o.a. valt mijn bedrijf onder de ARIE-regeling, beitsafdracht, laaggewicht, oppervlaktes en eenheden
  • MakeOnline: een website waar diverse wet- en regelgeving geraadpleegd, en bedrijfsspecifiek gemaakt, kan worden voor de oppervlaktebehandelende branche
  • Tech2B: een website waar een koppeling gemaakt wordt tussen vraag (opdrachtgever) en aanbod (uitvoerder)