Veiligheidsmiddag

06-04-2022
13:30
- 16:00

Deze veiligheidsmiddag zal een aantal thema's bevatten:

  • Toelichting op de veiligheidschecklist van ION.
  • Hoe te handelen bij inspecties in onze branche door Omgevingsdiensten en Arbeidsinspectie.
  • Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Voor de goede orde:; dit wordt geen opsomming van alle actuele wijzigingen (die krijgt u aangereikt via de KWA module), maar een aantal (toekomstgerichte) zaken waar ION namens u mee bezig is. We vragen daarbij ook uw input voor de positie die ION in moet nemen in de discussies met de (Nederlandse en Europese) overheid.
  • De status van de uitvraag "gevaarlijke stoffen" door de Arbeidsinspectie en de positie van ION daarin.
  • Uitleg project "horizontaal toezicht door inspecties". Een ION pilot onder de vlag van Safety Delta Nederland (SDN).
  • Toelichting op de Self Assessment Questionnaire (SAQ) van Safety Delta Nederland (SDN).
  • Veel ruimte voor het gezamenlijk bespreken van veiligheidsissues in uw (MKB) bedrijf.
  • Voor BRZO bedrijven kunnen hier de bijna ongevallen en leerpunten op brancheniveau worden aangepakt. Dit laatste is een voorwaarde in de nieuwe BRZO checklist.

Aansluitend is er de mogelijkheid om onder het genot van een drankje en een hapje met collega's door te praten over het thema veiligheid, gewoon met wat bekenden bij te kletsen, of om nog wat één op één vragen te stellen.

De locatie is zaal 3+4 in Nieuwegein.

Aanmelden
Wil je aanwezig zijn tijdens de Veiligheidsmiddag op 6 april? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar secretariaat@vereniging-ion.nl met je gegevens (naam en bedrijfsnaam).