In de vergunning van ons bedrijf staat een verwijzing naar een CPR-15 richtlijn (voorloper van de PGS-15, Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen-red.). Kan er dan worden gehandhaafd op basis van de nieuwste versie van de richtlijn?

Nee, dat kan niet.

De vergunning is bindend voor zowel de vergunninghouder als het bevoegd gezag. Wat in de vergunning staat moet worden nageleefd. De nieuwste versie van de richtlijn heeft geen rechtstreekse werking. Daar is een vergunninghouder niet aan gebonden.

Handhaving kan pas plaatsvinden als de herziene versie van de richtlijn in de vergunning is opgenomen.

Datum: februari 2013