Cement, specie en beton reageren vaak sterk alkalisch en kunnen de anodiseerlaag ernstig aantasten. Het beste is te voorkomen dat deze producten op het anodiseerwerk terecht komen. Wanneer dit toch gebeurt dan zo snel mogelijk verwijderen door afspoelen met veel water (eventueel met toevoeging van synthetische reinigingsmiddelen).

Is de cement (specie, beton) al hard geworden en niet meer oplosbaar in water of (organische) oplosmiddelen dan rest weinig anders dan voorzichtig afschrapen met een níet-metalen schraper (b.v. van hard kunststof) om de anodiseerlaag zo min mogelijk te beschadigen. Eventueel laatste resten verwijderen m.b.v. water en borstel (fiber of kokos, níet metallisch).

In géén geval zure- of alkalische middelen (zoutzuur, natronloog) gebruiken!