Antwoord:

Die informatie kan worden verkregen via het invullen van de Activiteiten Internet Module: https://www.aimonline.nl

Dat is een tool waarmee je kunt nagaan òf een vergunning nodig is en zo ja aan welke regels er voldaan moet worden.

Op onderstaande website staan alle gegevens (naast de bedrijfsspecifieke informatie) die nodig zijn om de AIM in te vullen.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/aim/gegevens-nodig/ 

Deze procedure kan ook gevolgd worden voor andere activiteiten dan stralen en coaten.

 

Mochten er bij het invullen van de A.I.M. vragen zijn, dan proberen we graag te helpen met aanvullende informatie ( helpdesk@vereniging.ion.nl ).