Read in English                                                                                                                                                 Hoofdmenu

Het e-book ‘Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen’ van Vereniging ION is geschreven om het veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen aan te moedigen en te ondersteunen, en bedrijven duidelijk te maken dat als er zorgvuldig met “gevaarlijke” stoffen wordt gewerkt, dit heel goed samen kan gaan met een efficiënte productie.

Vereniging ION is van mening dat er zeer voorzichtig moet worden omgegaan met het aankondigen en invoeren van een beperking van het gebruik van bepaalde stoffen. Een (te) snel genomen maatregel kan enorme gevolgen hebben. Zo blijkt uit het Panteia-rapport wat de FME, de Koninklijke Metaalunie en Vereniging ION samen hebben laten opstellen, dat bijvoorbeeld een verbod op Chroom-6 zo’n 300.000 mensen in Europa werkloos zou maken. Lees meer hierover in het Panteia-rapport: https://bit.ly/2GPs84S

Ook al zou het wenselijk zijn, het is gewoon niet mogelijk om metaalzouten, en misschien wel in algemene zin een groot deel van de anorganische chemie, van het ene op het andere moment te vervangen door ‘veilige alternatieven’. Al was dit alleen maar omdat die alternatieven er gewoon (nog) niet zijn, en met de huidige stand der techniek vooralsnog niet te produceren zijn. Voor de zogenaamde ‘intermediates’ (tussenstoffen) is het zoeken naar alternatieven bovendien ook niet nodig. Deze stoffen worden namelijk uitsluitend gebruikt door professionals in een gecontroleerde omgeving met veilige werkomstandigheden. Veel stoffen zitten bovendien niet of gebonden in het eindproduct, wat betekent dat een consumentenbescherming niet aan de orde is. Maar we dienen er natuurlijk wel terdege rekening mee te houden dat professionals hun werk veilig kunnen uitvoeren. Daarbij kijken we niet alleen naar hoe er zo veilig en comfortabel mogelijk gewerkt kan worden, maar ook naar welke eventuele consequenties het werken met bepaalde stoffen zou kunnen hebben voor de omgeving. 

Het verbieden van het uitvoeren van specifieke werkzaamheden is bovendien ook vanuit moreel oogpunt gezien niet acceptabel, omdat we dan onze werkplekproblematiek exporteren naar landen waar de standaard op het gebied van veiligheid (veel) lager is. Beter is het om de stoffen binnen de EU te verwerken onder veilige omstandigheden op basis van een Europese norm of richtlijn. Mede daarom is het e-book ‘Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen’ geschreven. Ondernemers moeten immers over de juiste informatie en hulpmiddelen (kunnen) beschikken om die veilige werkomstandigheden te creëren. Dit bovendien zonder te veel afgeleid te worden van dat waar een onderneming voor is bedoeld, namelijk het veilig en rendabel produceren van producten.

Sheet uit de PowerPointpresentatie ‘Autorisatie van Chroom-6 – Wat  hebben we geleerd? van Vereniging ION, die gepresenteerd is tijdens  een workshop op de Nationale Stoffendag 2019 in Ede.
Sheet uit de PowerPointpresentatie ‘Autorisatie van Chroom-6 – Wat hebben we geleerd? van Vereniging ION, die gepresenteerd is tijdens een workshop op de Nationale Stoffendag 2019 in Ede.