Doordachte en brede aanpak reinigen en ontvetten

Jaap van Peperstraten

Hoe breed het werkveld reinigen en ontvetten is, blijkt uit de werkzaamheden die Vecom uitvoert. Zij reinigen onder meer leidingen, installaties en slangen voor onder meer de petrochemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie en doen dat zowel in de beitshallen als op locatie bij de klant. Ook het reinigen van stoomketels en warmtewisselaars pakken zij aan. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

De Vecom Group heeft vestigingen in Nederland, België en Engeland, zie kader voor meer informatie over het bedrijf. Voor dit verhaal richten we ons op de vestiging in Maassluis en op het reinigen en ontvetten. “Onze corebusiness is beitsen en passiveren van rvs en chemisch technisch reinigen, ontvetten en/of ontkalken”, zegt Arie Herlaar, manager beitshallen. “Als Vecom hebben wij specifieke procedures voor het ontvetten van slangen, leidingen en afsluiters. Zo’n toepassing is bijvoorbeeld het zuurstofschoon reinigen, zeg maar ontvetten, van rvs-leidingen en -slangen waar zuurstof doorheen moet. Binnen de industrie wordt dit veel gebruikt. Als er een hoog percentage zuurstof door de leidingen gaat bij een bepaalde druk en er zijn daarin onverhoopt nog organische materialen zoals oliën en vetten aanwezig, dan kunnen die spontaan gaan ontbranden. Dit kun je voorkomen door te ontvetten. Wanneer dit volgens ons SBV (standaard behandelingsvoorschrift) is uitgevoerd, geven we daar een certificaat over af.”

Deze sbv’s zijn geënt op de ASTM-normen. Voor zuurstofschoon is dit de ASTM G93. Afhankelijk van de afmetingen en materiaalsoort worden de leidingen ofwel gedompeld in baden met ontvettingsvloeistof of helemaal doorgespoten en vervolgens afgespoten met heet water. Ook kan het ontvetten plaatsvinden in een gesloten systeem met behulp van een circulatiebak en een pomp. Alle leidingen worden aan elkaar gekoppeld en een alkalische oplossing wordt op een bepaalde temperatuur door de leiding rondgepompt. Er worden alkalische ontvettingsmiddelen toegepast waaraan detergenten zijn toegevoegd. Bij het zuurstofschoon reinigen mag er na afloop maximaal 100 mg organisch materiaal per vierkante meter achterblijven. Een soortgelijke benadering vindt plaats bij het ontvetten van industriële rvs-leidingen waar een gas doorheen gaat, argon bijvoorbeeld. Men wil absoluut niet dat er vervuiling in het gas terechtkomt.

De voedselindustrie

De voedselindustrie is een van de markten.

ALLES IN ÉÉN STAP

Projectmanager Lucas Vroon: “De benadering voor een gewone ontvetting is gelijk aan het zuurstofschoon reinigen, alleen Thema Reinigen en ontvetten, machinebouw is bij het zuurstofschoon reinigen het controleapparaat veel uitgebreider omdat de voorschriften ook specifieker zijn. En daarmee is het natuurlijk ook duurder dan wanneer je die controles achterwege laat. Ook bieden wij het ultrasoon reinigen aan met een alkalische vloeistof. Voor deze reinigingsmethode hebben wij een speciaal product ontwikkeld dat je kunt gebruiken bij alle materiaalsoorten, waaronder aluminium en rvs. Aan de vloeistof worden detergenten toegevoegd en corrosie-inhibitoren, maar de concentraties zijn iedere keer anders gelet op de materiaalsoort. Vooral filters worden ultrasoon ontvet.” Een ander product dat Vecom zelf heeft ontwikkeld is het VPX One Step® proces dat bestaat uit een reiniging met een pHneutrale vloeistof, waarbij de ijzeroxiden in oplossing worden gebracht en het onderliggende staal wordt gefosfateerd. Met dit proces wordt dus ontroest, ontvet, gebeitst en gepassiveerd in één stap. Het kan worden toegepast bij koolstofstaal en is niet corrosief op rvs. Arie Herlaar: “De bruikbaarheid van dit product is wel afhankelijk van de mate van vet en roest. Het grote voordeel is dat je verschillende processtappen in één proces samenvoegt en dat je het kunt gebruiken bij producten die zowel uit koolstofstaal als rvs bestaan.”

Metaaloppervlaktbehandeling door handspuit

Metaaloppervlaktebehandeling.

MARKTEN

Afnemers van de aangeboden diensten komen uit de petrochemische industrie, de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, diverse bedrijven in de maakindustrie, de scheepsbouw en uit de onderhoudssector. Een bijzondere dienstverlening is dat de werkzaamheden ook op locatie bij de klant kunnen worden uitgevoerd. Alle benodigdheden, zoals pompen, slangen en leidingen, chemie, een circulatie- en een lekbak, worden dan ingeladen en getransporteerd. Ter plekke wordt een gesloten systeem gemaakt waarin de reinigingsvloeistof constant wordt rondgepompt. Soms worden alle spullen op een schip gezet voor transport naar een bepaalde plek op de wereld en vliegen enkele medewerkers er een paar weken later achteraan. 

Al dat reinigen brengt natuurlijk afvalwater met zich mee. Voor de verwerking daarvan beschikt Vecom over een eigen chemische afvalwaterzuiveringsinstallatie volgens de ONO-methode (Ontgiften, Neutraliseren, Ontwateren). De metalen daaruit worden afgevangen en in een filterpers tot koeken gemaakt die worden afgevoerd. In de ONO-installatie wordt vaak ook het afvalwater gereinigd afkomstig van de reiniging op locatie, behalve wanneer de reisafstand of het volume te groot is. Het bedrijf houdt de marktontwikkelingen goed in de gaten.

Arie Herlaar: “We willen onze dienstverlening uitbreiden met meer oppervlaktetechnieken die aansluiten op de markt. In dat kader hebben we enkele jaren geleden geïnvesteerd in het sublimotion proces voor het conditioneren van rvs. Dit doen wij in onze vestiging in België. Vanuit de voedingsmiddelenindustrie worden hogere eisen gesteld aan reinheid en wij kijken hoe we aan die eisen kunnen voldoen. Zo kijken we bijvoorbeeld ook naar reinigingsprocessen van hoogwaardige legeringen als aluminium en titanium voor vacuümtoepassingen.”

Afsluiter zuurstofschoon gereinigd

Afsluiters zuurstofschoon gereinigd.

DIENSTVERLENING

De Vecom-groep is een familiebedrijf met wortels in de scheepvaart, opgericht in 1953. Het bedrijf biedt een grote verscheidenheid aan producten en diensten voor reiniging, onderhoud en metaaloppervlaktebehandeling waaronder het reinigen van koelers, warmtewisselaars en filters. De kernactiviteiten zijn metaaloppervlaktebehandeling, on site-diensten, het ontwikkelen en leveren van metaaloppervlaktebehandelingsproducten en afvalwaterzuivering. Ook het vervangen (verversen) van beitsbaden valt onder hun dienstenpakket, evenals het monitoren van de baden en de verwerking van vrijgekomen chemische afvalstromen.

Reacties