Hulpmiddelen voor monitoring procesbaden

Jaap van Peperstraten

Bij het inrichten van een productiebedrijf komen vele aspecten om de hoek kijken. Het kunnen monitoren van de samenstelling van de procesbaden en daar snel op kunnen reageren bij afwijkingen, vormt in veel bedrijven een permanente uitdaging. Het op de juiste wijze meten is belangrijk evenals tijdige en juiste aanpassingen. De juiste samenstelling van de procesbaden is heel belangrijk voor de eindkwaliteit van de producten.

Kluthe Benelux ontwikkelt, produceert en levert producten en procedés voor onder andere de metaalbewerkende- en lakverwerkende industrie. Chemische voorbehandelingssystemen zijn in relatief korte tijd geëvalueerd waarbij regulering van Chroom VI, robuuste zinkfosfaatsystemen en dunnelaagtechnologie op basis van zirkonium, titanium een rol bij spelen. Waar vroeger door middel van een titratie de concentratie werd bepaald en aan de hand daarvan de diverse procesparameters werden bijgesteld, veelal door manuele toevoegingen, is het nu mogelijk om procesparameters digitaal te kunnen opvolgen en automatisch te doseren aan de hand van vooraf ingestelde grenswaarden. Dit kan niet alleen de gebruiker aan de baden doen, maar inmiddels ook via internet de productspecialisten vanaf diverse laboratoria. Bijkomend voordeel is dat de gemeten waarden en doorgevoerde correcties, meteen worden vastgelegd.

MINI SCUID XL

De Mini Scuid XL verzekert de gebruiker van een constante handhaving van gemeten procesparameters door automatische sturing. Het biedt een real-time inzicht van de procesbaden. Aanpassing van de badparameters kunnen op afstand worden gedaan of onder begeleiding van de expert. Alarmering vindt plaats via email, audio en visueel op basis van gestelde grenswaarden. Er is een dagelijkse rapportage van gemeten parameters en er vindt “logging” plaats van alle parameters voor controle en verbetertrajecten. Door constante kleine doseringen in plaats van dagelijkse grotere correcties blijft het bad stabieler. Door directe melding van afwijkingen kan hier eerder op gereageerd worden waardoor de handmatige handelingen sterk afnemen.

MOVE 100

Van oudsher werd vaak zeswaardig chroom toegepast voor de voorbehandeling van aluminium en verzinkt staal. Ook als passivering na een (zink-)fosfatering op staal heeft het zeswaardig chroom zijn sporen verdiend. Door nieuwe wet- en regelgeving is het toepassen van zeswaardig chroom sterk gelimiteerd en moet er gezocht worden naar alternatieven. Deze zijn vaak op basis van transitiemetalen zoals zirkonium, titanium of vanadium, waaraan al dan niet organische polymeren zijn toegevoegd. Ook worden processen op basis van het beduidend minder giftige driewaardig chroom toegepast. Daar waar zeswaardig chroom in een procesbad via een eenvoudige titratie goed te meten is, ligt dat met de alternatieven een stuk lastiger. De concentratiebepaling voor zirkonium is bijvoorbeeld behoorlijk complex en tijdrovend.

Een methode die daarom steeds meer aan populariteit wint, is het meten van het zirkoniumgehalte met behulp van de Move 100 spectrofotometer. Daarmee kan de gebruiker snel en accuraat het zirkoniumgehalte van onder meer het passiveerbad bepalen. Ook kunnen met de Move 100 andere metaalionen worden gemeten, zoals zink, ijzer en aluminium.

Reacties