Nieuwe aanpak voor reinigen en ontlakken

Jaap van Peperstraten

TCI Cleaning verdient de kost met reinigen en ontlakken en heeft dan ook veel bedrijven uit onze branche als klant. Maar ook andere industriële bedrijven die een reinigingsprobleem hebben, kloppen er aan de deur. Na enkele rumoerige jaren van directiewisselingen heeft het bedrijf sinds oktober 2017 een nieuwe directeur, die een nieuwe aanpak doorvoert in het bedrijf. Hoe ziet die aanpak eruit?

Ellen van Abeelen, nu bijna anderhalf jaar directeur van TCI Cleaning, blikt terug en vooruit. Daaruit vallen enkele kernwoorden te destilleren: procesoptimalisatie, kennis vergaren, de klant centraal stellen, logisch nadenken en vanuit de bedrijfsprocessen meer aandacht schenken aan het milieu. “Toen ik hier kwam, was de uitdaging meteen duidelijk voor mij”, zo stelt ze. “Er is hier de afgelopen vijf jaar een aantal wisselingen van de wacht geweest en daardoor is er kennis verloren gegaan. Als je de klant centraal wilt stellen, moet je de juiste kennis hebben en daarom heb ik veel energie gestoken in kennisontwikkeling. Ikzelf heb meer een bedrijfskundige achtergrond, dus voor mijzelf was het kennis vergaren ook een belangrijk aandachtspunt. Maar ook voor het bedrijf als geheel.”

In dat kader is een collega met veel kennis en ervaring, die twaalf jaar geleden bij het bedrijf gewerkt heeft, op interim basis teruggekomen. Een andere manier was om bij bedrijfsprocessen herhaaldelijk de waaromvraag te stellen: waarom doe je dit zo? “Regelmatig kreeg ik als antwoord: omdat ik het al jaren zo doe. Maar dat antwoord kon ik helaas niet goed rekenen. Zo kwam duidelijk aan het licht dat er nog veel slagen gemaakt moesten worden. We doen nu veel aan opleidingen. De mensen die de Nederlandse taal minder beheersen, krijgen allemaal in teamverband een ochtend in de week Nederlandse les. Daarmee zijn we in het voorjaar van 2018 gestart en onlangs is de vervolgcursus gestart. Verder bieden we opleidingen on the job over thermisch en chemisch reinigen aan. Het gaat dan over productkennis, de inhoud van de processen, het effect van bepaalde stappen op de producten en hoe je daar veilig mee omgaat.”

Ellen van Abeelen

Ellen van Abeelen; “We willen de processtappen duurzamer en nog efficiënter maken.”

PROCESOPTIMALISATIE

Een ander belangrijk punt in de bedrijfsvoering is dat er veel verschillende producten van klanten worden behandeld en dat elk product zijn eigen receptuur heeft. “Om de juiste receptuur te kunnen bepalen, moet je wel de juiste informatie hebben. Dus antwoord op vragen als: om wat voor basismateriaal gaat het, wat is de functie van het product, voor welk doel wordt het gebruikt, wat is de vervuiling, wat zijn de afmetingen en het gewicht? Al die informatie hebben we nodig om tot een goed recept en reiniging te komen. Medewerkers moeten dus niet meer uit gewoonte handelen, maar kritisch gaan kijken en vragen stellen.”

Al die veranderingen vallen onder dat ene kernwoord: procesoptimalisatie. De bedrijfskundige achtergrond van de nieuwe directeur is hier niet vreemd aan. Iets wat nauw samenhangt met procesoptimalisatie is een hogere efficiency. Die wordt bevorderd als medewerkers actief meedenken en af en toe een vraag stellen, bijvoorbeeld of die ene behandeling nu wel echt nodig is. Van Abeelen geeft aan dat de betrokkenheid en bewustwording toenemen, wat versterkt wordt door medewerkers te betrekken en te begeleiden, zowel een-op-een als in teamverband. De werkprocessen zijn terug te vinden in de teams: er is een team voor het thermisch proces, een ander team voor ultrasoon reiniging, een chemisch team, een glycol team en een team voor de logistieke planning. In totaal telt het bedrijf dertig medewerkers.

DOORLOOPTIJD

Ellen van Abeelen: “We zien dat er nu vaker wordt meegedacht, er worden vragen gesteld en initiatieven getoond. Zoals gezegd, heeft ieder product zijn eigen receptuur en die receptuur blijft geheim, ook al vragen sommige klanten er soms om. Wij hebben ook trouwe klanten die wekelijks hun producten bij ons laten ontlakken en reinigen waarbij dezelfde receptuur wordt toegepast. Denk aan gereedschappen, profielen en aan ophangsystemen van lakkerijen en roosters uit de lakstraten. Die moeten allemaal gereinigd en/of ontlakt worden. In het contact met de klant komt om begrijpelijke redenen vaak de doorlooptijd ter sprake. De lakkerijen willen snel de producten retour om hun klanten van dienst te zijn of om weer snel te kunnen beschikken over hun eigen producten, zoals gereedschappen, filters, traverses en ophanghaken. Wij adviseren de klant en denken mee over doorlooptijden zodat het bedrijfsproces van de klant zo min mogelijk hinder ondervindt.”

Ze vervolgt: “Wij kunnen bijna alle industriële producten ontlakken en/of reinigen in grote en kleine hoeveelheden, inclusief kunststoffen. Onder meer voor klanten uit de petrochemie reinigen we veelvuldig filters ultrasoon, zodat de filters vaker ingezet kunnen worden. Ultrasoon reinigen is zeer geschikt voor filters. Wij adviseren de klant om altijd een reserveset filters aan te schaffen, waardoor zij de filters regelmatig kunnen laten reinigen, terwijl hun proces door kan gaan en de filters in veel gevallen drie keer zo lang meegaan. We testen de filters op reinheid en kwaliteit, waarna wij deze retourneren aan de klant of in overleg met de klant afvoeren.”

Kunststof voor en na reiniging

Kunststof vervuiling.

Meltfilter voor en na reiniging

Meltfilter.

MILIEUCONSEQUENTIES

Van Abeelen ziet dat er inmiddels stappen zijn gezet in de procesoptimalisatie en de verbetering van de kwaliteit van het werk en de sfeer binnen de organisatie. Maar er zijn altijd verbeterwensen. “Met de opleidingen gaan we zeker door. Daarnaast willen we de processtappen duurzamer en nog efficiënter maken door automatisering en andere manieren van reinigen, waarbij we rekening houden met het milieu. We willen bijvoorbeeld de warmte uit de ovens terugwinnen om die in te zetten voor verwarming van de chemische baden. Ook gaan we kijken of we de chemie in die baden zelf kunnen filteren en reinigen of bestanddelen eraan toevoegen zodat de chemie langer meegaat. De chemieleveranciers adviseren ons ook op dit vlak. Verder ontstaat er uit het pyrolyseproces pyrolyse-as, dat we nu verzamelen in big bags en laten afvoeren als chemisch afval. Met een aantal leveranciers kijken we of daar ook andere materialen van te maken zijn of dat het ergens in verwerkt kan worden, bijvoorbeeld in asfalt. Tot slot wordt hier het machinepark vernieuwd wat tot energiebesparing leidt en verdere verhoging van de efficiency.”

Voor en na het ontlakken

Voor (links) en na (rechts) het ontlakken.

Reacties