Hierbij een herinnering aan die oppervlaktebehandelende bedrijven die hun monitoringdata over 2017 in het e-MJV dienen in te voeren.

Tot op heden heeft nog slechts 7% van de bedrijven hun gegevens definitief ingevoerd, wordt er door 40% van de bedrijven aan de gegevens gewerkt en heeft 53% van de bedrijven nog in het geheel geen actie ondernomen.

Om verschillende redenen is het van belang om tijdig aandacht te besteden aan dit proces, te weten:

  • Er is rond 1 april een paasweekend,
  • De overheid, en daarmee RVO.nl, wordt strenger met beoordelen,
  • Er wordt bij de monitoring meer gevraagd van de bedrijven (en ook van het management),
  • Wanneer iedereen eind maart zijn gegevens (last minute) gaat invoeren wordt het bieden van assistentie door de drukte wellicht lastiger,
  • Het niet nakomen van deze verplichting leidt mogelijk tot het niet verstrekken van een voortgangsverklaring.

Overigens is er ook goed nieuws te melden. Het MJP 2017-2020 voor de sector oppervlaktebehandelende industrie is door de brancheorganisaties opgesteld in het kader van de MJA3 artikel 3.6 en is goedgekeurd.

De voorgenomen energiebesparing van de deelnemende bedrijven voor de periode 2017-2020 bedraagt 13,7 %, waarvan 9,7 % op basis van zekere maatregelen en 4,0 % op basis van voorwaardelijke maatregelen. Dit zijn tevens de doelstellingen van dit MJP.