Namens de RVO informeren wij u graag over nieuwe subsidiemogelijkheden, die per 1 augustus 2019 worden opengesteld. De subsidiemogelijkheden stimuleren technieken die de industrie in staat stellen een verdere CO2-reductie te realiseren. Let op, beoordeling geschied op volgorde van binnenkomst en het budget is begrensd. 

Vanuit de klimaatambitie van het kabinet zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de CO2-reductiedoelen van eind 2020 te realiseren. Uit deze middelen worden onder andere de volgende twee regelingen opgezet:

  • Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie - € 28 miljoen budget.
  • DEI+ Circulaire Economie - € 44 miljoen budget.

‘Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie’ -> investeringsregeling voor CO2-reductie
Om de CO2-reductiedoelstellingen voor 2020 te halen, zijn versnelde investeringen door de industrie noodzakelijk, zelfs als die bedrijfseconomisch nog niet rendabel zijn. Bij deze technieken moet sprake zijn van een CO2-reductie in Nederland. Hier valt onder meer te denken aan technieken die de energie-efficiëntie van warmte-, droog- en scheidingsprocessen verbeteren. Met de subsidie 'Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie' worden deze investeringen, waar normaliter terugverdientijden van meer dan 5 jaar voor zouden gelden zonder de subsidie, voor bedrijven interessant. Naast energie-efficiëntie ondersteunt de regeling ook projecten op het gebied van recycling of hergebruik van afval. De technieken moeten zich al bewezen hebben: voorwaarde is dat de werking ervan al minimaal 3 keer eerder in de industrie in Nederland is gedemonstreerd.

Meer informatie vindt u op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/klimaatinvesteringen-industrie

DEI+ Circulaire Economie
Per 1 augustus 2019 opent binnen de DEI+ het thema ‘Circulaire Economie’ voor subsidieaanvragen. Voorheen heette dit thema ‘Recycling en hergebruik van afval’. Dit thema biedt wederom ruimte aan pilot- en demonstratieprojecten gericht op technieken die CO2-reduceren in Nederland op de gebieden van recycling en hergebruik van afval. Deze wordt nu echter verbreed. Dit thema gaat ook ruimte bieden aan CO2-reducerende technieken op de gebieden van reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen. Zo is onder biobased grondstoffen ruimte voor pilotprojecten waarin grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong worden vervangen door biobased grondstoffen. Ook voorstellen op het gebied van kunststof- en textielrecycling worden aangemoedigd, evenals voorstellen van MKB-ondernemingen.

Meer informatie over de mogelijkheden van deze regeling en de geldende voorwaarden vindt u op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie/circulaire-economie-dei

Planning
Noteer de data alvast in uw agenda, dan kunt u daar in de voorbereiding van uw mogelijke aanvraag rekening mee houden:
• begin juli: publicatie van de nieuwe regelingen in de Staatscourant
• 1 augustus 2019: aanvragen mogelijk voor beide regelingen
• 30 juni 2020, 17.00 uur: sluiting aanvragen 'Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie'
• 22 september 2020, 17.00 uur: sluiting aanvragen DEI+-thema Circulaire Economie
Heeft u al een projectidee voor één of meerdere van de bovenstaande regelingen? Leg dat aan de RVO voor en laat uw projectidee nu alvast toetsen op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie/uw-projectidee-laten-toetsen

Meer informatie
Benieuwd welke mogelijkheden er verder zijn op het gebied van CO2-reductie in de industrie en Circulaire economie? Houdt de themapagina’s CO2-reductie industrie (https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/co2-reductie-industrie) en Circulaire economie (https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie) in de gaten, die RVO hierover heeft samengesteld en nu aan het uitbouwen is.
Voor inhoudelijke vragen of nadere informatie verzoeken we u contact op te nemen met klantcontact van de RVO: 088 - 042 42 42.