Een specifieke herziening van de REACH-informatievereisten voor nanomaterialen is nu door de Europese Commissie goedgekeurd. De wijzigingen verduidelijken welke informatie bedrijven, die stoffen in nanovorm op de markt brengen, moeten vermelden in hun registratiedossiers. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020.

De nieuwe vereisten stellen zowel bedrijven als autoriteiten in staat om systematisch de gevaarlijke eigenschappen van nanomaterialen te beoordelen, hoe ze veilig worden gebruikt en welke risico's ze kunnen opleveren voor onze gezondheid en het milieu. Deze informatie zal de autoriteiten in de EU helpen om vast te stellen of verdere risicobeheersmaatregelen nodig zijn.

Bedrijven moeten nu beoordelen of de nieuwe informatie-eisen van toepassing zijn op hun stoffen. De veranderingen zijn relevant voor bedrijven die nanovormen maken of importeren van stoffen die binnen de reikwijdte van REACH vallen. Nanovormen van stoffen vallen onder de aanbeveling van de Europese Commissie voor een definitie van een nanomateriaal.

ECHA moedigt registranten van nanovormsubstanties sterk aan om vertrouwd te raken met de wijzigingen en te beoordelen welke maatregelen zij moeten nemen om hieraan te voldoen. ECHA beoordeelt momenteel ook de noodzaak om bestaande richtsnoeren bij te werken of nieuwe richtsnoeren uit te vaardigen om registranten te helpen aan de nieuwe eisen te voldoen.

Achtergrond
Nanomaterialen zijn chemische stoffen in een bepaalde vorm met speciale kenmerken op nanoschaal, tussen 1 nm en 100 nm. Ze kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld in katalysatoren, elektronica, zonnepanelen en batterijen, en in materiaalwetenschap en biomedische toepassingen. Net als bij conventionele vormen van stoffen, zijn sommige nanomaterialen gevaarlijk en andere niet. Wetenschappelijk bewijs toont aan dat de toxiciteit van nanovormen en hun effecten op het milieu kunnen verschillen van de conventionele stof.

Het waarnemingscentrum voor nanomaterialen (EUON) van de Europese Unie verstrekt informatie over de veiligheid, innovatie, onderzoek en het gebruik van nanomaterialen op de EU-markt. Het wordt gefinancierd door de Europese Commissie en wordt gehost en onderhouden door ECHA.

Meer informatie:
https://echa.europa.eu/nl/-/companies-to-provide-more-information-on-nanomaterials?_cldee=c3RyZW1tZWxhYXJAdmVyZW5pZ2luZy1pb24ubmw%3d&recipientid=lead-1b83f4e0c0e0e71180fa005056952b31-ae6f318c59734e069d4cead1fc014f18&esid=11f772ad-72f8-e811-8107-005056952b31