De Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft op 26 april 2016 een openbaar rapport gepubliceerd over:

  • Vinylchloride monomeer – casnr. 75-01-4

Op dit Engelstalige conceptrapport kan commentaar geleverd worden bij de bovengenoemde commissie (per e-mail aan draftOSH@gr.nl) tot uiterlijk 22 juli 2016.

Nadere informatie over de inhoud van het conceptrapport kan worden verkregen bij: de heer G.B. van der Voet, Gezondheidsraad, Commissie GBBS, postbus 16052, 2500 BB Den Haag. e-mail: draftOSH@gr.nl.

De publicatie is te downloaden van de website van de Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/ocr_vinylchloride_monomeer.pdf of op te vragen bij de Helpdesk van Vereniging ION (helpdesk@vereniging-ion.nl, tel. 030 - 630 03 90).

De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het vaststellen van het definitieve advies openbaar genaakt via de website van de Gezondheidsraad (www.gr.nl).
Naam en organisatie van diegenen die commentaar leveren, worden in een bijlage bij het definitieve advies opgenomen.