Op 17 juni 2019 vond het eerste Innovatielab Maatwerkaanpak Regeldruk Metaal plaats. De brancheverenigingen NJI, Fedecom en Vereniging ION, onder penvoerderschap van de Koninklijke Metaalunie, hadden in een eerder stadium met bedrijven 35 knelpunten gedetecteerd. Daarvan zijn er 10 geselecteerd om via de innovatielabs tot een oplossingsrichting te komen. In de Brinck in Den Haag kwamen ongeveer 20 personen uit het bedrijfsleven, van de overheid en van de brancheverenigingen onder leiding van SIRA Consulting bij elkaar om de eerste 4 selecteerde knelpunten aan te pakken.

De punten die deze middag op het programma stonden:

 • CE-markering; met name de strikte keuringseisen bij kleine wijzigingen
 • Specialistische opleidingen; wordt er niet te vaak een te hoge opleidingseis gesteld
 • Aanbestedingen; hoe maak je die voor het MKB toegankelijker
 • Mastrot; hoe kun je op pragmatische wijze de kans op letsel voorkomen

Er werd heftig gediscussieerd door de aanwezigen. Theorie en werkelijkheid bleken soms ver van elkaar af te staan, maar ook bleek dat gedetailleerde kennis van de bedoeling van bepaalde regels niet aanwezig was, of bood de wetgever in de wet al oplossingen die niet bekend waren.

Aan het einde van de middag waren er voor alle 4 de punten al ideeën voor een oplossing. Dat wil overigens nog niet zeggen dat de oplossingen al geïmplementeerd zijn, daarvoor is verder overleg noodzakelijk.

Datzelfde geldt voor het feit dat enkele knellende regels, ten aanzien van gevaarlijke stoffen, op dit moment verder uitgewerkt worden in overleg met inspecteurs op locatie. Hierbij gaat het over vergunningen en vragen die inspecteurs stellen over potentieel gevaarlijke stoffen. Diverse bedrijven zijn al bezocht en onderzoeken lopen.

Op maandag 1 juli 2019 zal het 2e innovatielab, met als thema ZZS-/CMR-stoffen gehouden worden. Belanghebbenden vanuit de industrie en vanuit de overheid zijn van harte uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over:

 • Verplichtingen omtrent opslag, blootstelling en transport van gevaarlijke stoffen
 • Klanten van ondernemers schaffen antifouling aan in buurlanden door strengere eisen in Nederland
 • Ondernemer weet niet welke lijsten hij moet hanteren door veelheid aan lijsten met gevaarlijke stoffen 
 • Nederland hanteert strengere normen met betrekking tot blootstellingsniveaus dan andere EU-lidstaten
 • Niet-meetbare blootstellingsniveaus leiden tot onnodige meetkosten
 • Onnodig hoge kosten voor keuringen van opslagtanks (PGS 31)
 • Regelgeving over verantwoordelijkheid laden en lossen gevaarlijke stoffen heftruck zorgt bij ondernemer voor onbegrip en leidt tot omslachtige handelingen

Wilt u hierbij aanwezig zijn op 1 juli 2019; laat het even weten (secretariaat@vereniging-ion.nl). De locatie van samenkomen is Spiegelzaal PIP, Binckhorstlaan 36 Den Haag. De tijd is van 10.00 - 13.00 uur.