Op 27 januari 2015 is er gestemd over de oprichting van een nieuwe normcommissie (TC) over additive manufacturing (AM) binnen het Europese normalisatie-instituut (CEN). De totstandkoming van deze commissie zou een nieuwe stap kunnen vormen in de ontwikkeling van de Europese industrie van de toekomst. Nederlandse bedrijven kunnen een leidende rol in deze ontwikkeling spelen.

Dat er nu naast een AM-commissie van het internationale normalisatie-instituut (ISO) een CEN-commissie wordt opgericht heeft verschillende voordelen. ISO-normen worden zoveel mogelijk overgenomen door CEN om dubbel werk te voorkomen. Het voordeel van een CEN-stempel op een ISO-norm schuilt in het feit dat de Europese nationale normalisatie-instituten een CEN-norm moeten overnemen. Anders dan een ISO-norm wordt een CEN-norm dus vanzelf geïmplementeerd in alle CEN-lidstaten.

Voor specifieke Europese standpunten kan normalisatiewerk worden voortgezet in CEN mocht er binnen ISO geen overeenstemming worden bereikt met niet-Europese landen. De ontwikkeling van een CEN-norm biedt dan een goed internationaal alternatief. Daarnaast zorgt de vorming van een CEN-commissie voor een sterkere Europese stem binnen ISO.

Waarom zijn er juist nu normen nodig voor AM?

Door binnen het gebied van AM afspraken tussen belanghebbenden vast te leggen wordt de acceptatie en toepasbaarheid van de techniek vergroot. Als normen tot stand komen voor de te gebruiken grondstoffen, productietechnieken en kwaliteitstoetsen voor het eindproduct, wordt het veel aantrekkelijker om te investeren in de AM techniek. Bedrijven en instellingen weten dan immers op welk paard ze moeten wedden. Met een vergrote kapitaalinstroom kunnen ontwikkelingen worden versneld en veel van de huidige praktische problemen eerder worden opgelost.

Welke rol kunnen Nederlandse bedrijven spelen?

Nederland kent vele kleine technologiebedrijven die vaak zijn voortgekomen uit technische universiteiten. Door deel te nemen aan normalisatie en daarbij hun innovatieve technieken te introduceren kunnen zij een groot competitief voordeel creëren. De verwachting is verder dat voor veel grotere Nederlandse bedrijven AM als productietechniek op de middellange termijn grote veranderingen teweeg gaat brengen. Door vanaf het beginstadium betrokken te zijn bij het normalisatieproces van AM zijn Nederlandse bedrijven straks de eersten die weten waar ze in moeten investeren, doen ze kennis op van de mogelijkheden van de laatste technieken en maken ze kennis met de belangrijkste experts en partners.

Bron: Robby Veders, Consultant industrie en veiligheid bij NEN