Lidmaatschap bij Vereniging ION

Wanneer je kiest voor een lidmaatschap bij Vereniging ION, word je lid van een proactieve brancheorganisatie. Feitelijk dé brancheorganisatie voor oppervlaktebehandelend Nederland.

Collectieve belangenbehartiging met een individueel karakter

In de Nederlandse economie vormen de professionals die actief zijn een veelzijdige sector, waarin zowel de technologie als (inter)nationale wet- en regelgeving een sturende en vaak beperkende rol speelt. Daarom moet de branche innovatief zijn en blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden, wat haast onmogelijk is om alleen te doen. Daarom fungeert Vereniging ION als een ‘spin in het web’ en wij zorgen ervoor dat bedrijven en collega’s elkaar vinden en innovatie stimuleren.

 

Met een lidmaatschap profiteert u van veel voordelen. Wij behartigen ook de belangen van onze leden, die de mogelijkheid krijgen om proactief te participeren in het opstellen van een nieuwe wet- en regelgeving. 

Aan tafel in Den Haag en Brussel

Arbo- en milieu gerelateerde wetten, voorschriften en regels zijn onze leden niet vreemd. De Europese richtlijn REACH stelt bijvoorbeeld eisen aan het gebruik van specifieke stoffen en materiaal, waarbij het vaak niet eenvoudig is om alternatieven te vinden. Zowel voor producten en methoden die al decennialang worden toegepast, is het vrijwel onmogelijk om hier verandering in aan te brengen. 

 

Het gevolg van strikte wet- en regelgeving en het verbod op het gebruik en het toepassen van materialen, stoffen en methoden, kan leiden tot zowel kwaliteitsverlies als economische schade. Vereniging ION onderhoudt goede contacten met de beleidsmakers in zowel Den Haag als Brussel en voert overleg met commissies. Wij geven als lid van verschillende Europese werkgroepen en koepelorganisaties mede gestalte aan het wettelijke kader voor de branche. Wij focussen ons daarbij op een rationele planning en uitvoering, waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de technische en economische belangen van onze leden. 

Marketing en communicatie

Vereniging ION vergroot de zichtbaarheid van haar leden om met impact te opereren. Wij werken daarbij aan het versterken van de sector en de vereniging om ondernemen zowel voor nu als voor in de toekomst mogelijk te maken. Onze focus ligt de komende jaren op het opleiden van (vak)mensen, het borgen en het ontwikkelen van kwaliteit, het vergroten van duurzaamheid en het stimuleren van wenselijke en zelfs benodigde innovaties.

 

Deze instrumenten gebruiken wij hiervoor;

 • Uitgifte van ons professioneel vakblad OT
 • Informat.ION (tweewekelijkse publicatie)
 • LinkedIn-berichten en uitnodigingen voor evenementen;
  • Collectieve deelname en organisatie van (internationale) vakbeurzen
  • Dag van de Ondernemer
  • Dag van de Oppervlaktetechnologie
  • Uitreiking van de 2-jaarlijkse ION Borghardt Award

 

Daarnaast borgen wij via Vereniging Qual.ION de kwaliteitsborging van onze actuele ISO gecertificeerde opleidingen en zetten wij ons in om Europese samenwerkingsverbanden aan te gaan of verder uitgebouwd ten behoeve van beleidsondersteuning aangaande de wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de branche oppervlaktebehandeling.

Van bijzaak naar hoofdzaak

Professionals in onze sector ‘vergeten’ regelmatig te vertellen waar ze goed in zijn. Ze worden geleefd door de orde van de dag en zijn intensief met opdrachten bezig. Terwijl onze leden een cruciale bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke, economische en technische uitdagingen. Daarom hebben de leden Vereniging ION nodig om duurzame en circulaire doelen in 2030 en 2050 te realiseren. Daardoor zijn wij onmisbaar voor de Nederlandse maakindustrie en kunnen wij waarde toevoegen op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en innoveren.

Ledenvoordelen

De Vereniging ION behartigt de belangen van onze leden en is optimaal vertegenwoordigd bij zowel lokale, landelijke als Europese overheden. Deze nagenoeg onzichtbare processen kunnen ingrijpende veranderingen teweegbrengen en als lid is het belangrijk dat u volledig en ook vroegtijdig op de hoogte bent. Wij zetten ons in om informatie te vergaren en met onze leden te delen. Tijdens de voor leden gratis toegankelijke evenementen die wij organiseren.

 

Tijdens deze evenementen draait het om het uitwisselen van informatie, het onderhouden en het leggen van nieuwe contacten en hun werkzaamheden benchmarken met die van collega’s en andere bedrijven die in de sector actief zijn. Maar er zijn nog meer voordelen voor onze leden te benoemen;

 • Altijd op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen
 • U bent betrokken bij uw branche en collega’s
 • U kunt uw belangrijke vraagstukken aangaande diensten en producten voordragen
 • De gelegenheid om activiteiten bij te wonen en te netwerken
 • U kunt participeren in (subsidie)projecten
 • Financieel voordeel bij opleidingen, publicaties, beursdeelname en activiteiten
 • Vroegtijdig op de hoogte van veranderingen binnen de wet- en regelgeving
 • U ontvangt informatie via de nieuwsbrief en het vakblad van Vereniging ION
 • Een gratis abonnement op het vakblad Oppervlaktetechnieken
 • Adverteren in bepaalde vakbladen tegen een gereduceerd tarief
 • Korting op audits van hun kwaliteitssysteem
 • Korting op ISO gecertificeerde opleidingen

 

Wenst u meer informatie te ontvangen over bedrijven die NEN EN 1090 gecertificeerd zijn en welke leden van Vereniging ION in bezit zijn van specifieke certificaten? Bezoek dan de website Qual.ION.

 

Bezoek de website Qual.ION

 

Ledenvoordelen  Word lid