BREF of BREF-documents staat voor BAT Reference documents en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie. `BAT` staat dan weer voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek. In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen.

Op 29 september 2020 werd de laatste ronde van inspraak op de tekst van de herziene HAZBREF STM aangekondigd. Bij een eerste lezing lijkt het document een negatief beeld van de oppervlaktebehandelende branche neer te zetten. Er wordt niet gerept over de bijdrage van oppervlaktebehandeling aan duurzaamheid. De nadruk ligt op het verbruik van "gevaarlijke stoffen" en afval. 

In de bijlage is het ontwerp-HAZBREF sectorale richtlijnen over chemisch beheer voor de "Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen" STM bijgevoegd.

Het rapport is bedoeld om de belangrijkste actoren op nationaal niveau (industrie, bevoegde autoriteiten) te helpen bij het implementeren van passende maatregelen op het gebied van beheer van chemicaliën, vervanging, emissiepreventie, controle en autorisatie, met bijzondere aandacht voor gevaarlijke stoffen. De richtlijnen verwijzen naar praktische gegevens over het beheer van chemicaliën die zijn verzameld in casestudy's, die zijn voorbereid in het HAZBREF-project.

Voordat de rapporten definitief gemaakt worden, is er nog een mogelijkheid te reageren. Dat moet dan wel voor 20 oktober 2020 gebeuren, daarna wordt de tekst definitief. Vereniging ION en CETS zullen uiteraard reageren. Het rapport is naar onze mening erg negatief over de oppervlaktebehandelende branche. De nadruk ligt op het gebruik van SVHC-stoffen in de branche en het beperken daarvan, en op het afval dat ook een SVHC-classificatie krijgt. Nergens wordt aangegeven wat het belang van een "state of the art" oppervlaktebehandelende branche is, als het gaat om duurzaamheid, circulaire economie, verdiencapaciteit van Nederland en energietransitie. Vereniging ION en CETS zijn van mening dat we inderdaad (een klein deel) van alle geproduceerde SVHC-stoffen verbruiken, en ook afval produceren waarvan een goede verwerking noodzakelijk is. Dat wordt ook algemeen gedaan, veiligheid is een topprioriteit in de branche. De voordelen van het toepassen van deze stoffen (veelal als intermediates) wegen ruimschoots op tegen nadelen. Vereniging ION en CETS zullen dit in hun reactie meenemen.  

De komende weken zal Vereniging ION en CETS het document tot in detail bestuderen, maar mocht u input willen geven dan kan dat tot enkele dagen voor het verstrijken van de deadline aan het adres van Vereniging ION (stremmelaar@vereniging-ion.nl). Wij zullen er dan zorg voor dragen dat de informatie op de juiste plaats komt.