Afgelopen woensdag 13 mei 2020 heeft het REACH Committee virtueel vergaderd, en (mede) daardoor is er (nog) geen beslissing genomen over het dossier Chroomtrioxide. Maar er tekent zich wel een ontwikkeling af waar de (maak)industrie zich zorgen over maakt en dat veel verder gaat dan alleen chroomtrioxide. Tot op heden was de stellingname "ja, mits", maar het wordt steeds meer "nee, tenzij", en dat zorgt voor een enorme extra administratieve last en daardoor kostenstijging, maar vooral ook tot een beperking in mogelijkheden. Dat ook SVHC-/CMR-stoffen, zeker als het productiestoffen betreft, veilig te verwerken zijn, daar wordt aan voorbij gegaan. Eenzijdig inzetten op milieu en veiligheidsaspecten is momenteel de trend van zowel (een deel van) de politiek, als diverse ngo's. Dat diezelfde politici en ngo's dagelijks hun laptops en smartphone's gebruiken om hun (eenzijdige) boodschap de wereld in te sturen, dat ze wonen in huizen met het nodige comfort, dat ze gebruik maken van adequate vervoerssystemen en riante kantoorgebouwen, waarvoor het gebruik van SVHC-/CMR-stoffen noodzakelijk is, daar reppen ze in hun berichtgeving niet over. Een mooi filmpje hierover is gemaakt door een chemieleverancier. Deze is te zien via de link: https://www.youtube.com/watch?v=RkLIIPv7MJ4.  

De Nederlandse industrie heeft voor het vervangen van chroomtrioxide inmiddels al meer dan €50 miljoen uitgegeven. Ook de (maak)industrie, en dus ook de oppervlaktebehandelende industrie wilt zoveel mogelijk vervangen als het kan, maar autoriseren als het moet en veilig kan. Lang niet alles kan (nu al) vervangen worden, en dat het veilig kan is ook een feit. Daar is Vereniging ION het project "Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen" voor gestart, waar ook een YouTube filmpje voor gemaakt is; https://www.youtube.com/watch?v=AeJAGiCSlRU. Daarnaast wordt er momenteel (weer) een nieuw project opgestart door Nederland en Duitsland om verder te zoeken naar alternatieven voor chroomtrioxide. Tot die tijd is het goed om te weten dat Inspectie SZW de oppervlaktebehandelende branche al in 2017 als voorbeeld liet zien in een drietal filmpjes als het gaat over het zoeken naar alternatieven voor chroom-6. De zijn te vinden met de links: 

Maar de discussie verhard. Milieucommissaris Virginijus Sinkevičius zei dat de Europese Commissie haar "verschillen" met het EU-parlement over de REACH-autorisatie wilt oplossen, aangezien de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan aangaande een besluit om het gebruik van chroomtrioxide toe te staan. De opmerkingen komen wanneer de Commissie met toenemende politieke druk en juridische uitdagingen wordt geconfronteerd over haar autorisatiebesluiten, waarvan de uitkomst kan bepalen welke EU-instelling uiteindelijk verantwoordelijk is voor een van de hoekstenen van de REACH-verordening.

In oktober hebben de EP-leden een resolutie aangenomen waarin de EU-uitvoerende macht werd opgeroepen om haar ontwerpbesluit tot het verlenen van autorisaties voor het gebruik van chroomtrioxide - een carcinogeen dat chroom-6 bevat - in functioneel verchromen in te trekken. In de resolutie wordt de Commissie verzocht een nieuw ontwerp in te dienen, waarbij de toestemming alleen wordt verleend voor het gebruik dat specifiek is gedefinieerd omdat er geen geschikte alternatieven voorhanden zijn.

En eind april riepen ngo's de EU-lidstaten op om ook het ontwerpbesluit te verwerpen, omdat de aanvrager van autorisatie niet heeft aangetoond dat er geen veiligere alternatieven beschikbaar zijn. CETS heeft hierop gereageerd met een Position Paper. Zie hiervoor het nieuwsitem https://vereniging-ion.nl/chroomtrioxide-13-mei-weer-agenda-reach-committee-cets-waarschuwt-eu-rampzalige-ideologie-ngos

De heer Sinkevičius zei gisteren tot de milieucommissie van het parlement (Envi) dat de Commissie "zeer gevoelig" is voor de resoluties van het parlement en "openstaat voor een dialoog" met hen op weg naar verdere bevordering van de vervanging van chroomtrioxide en andere SVHC/CMR's. "Ik weet dat er verschillen zijn in de interpretatie van sommige REACH-bepalingen tussen de Commissie en het EU-parlement op het gebied van autorisaties", vertelde hij de leden van het EP tijdens de online sessie. 'Maar we hopen dat de verschillen zullen worden opgehelderd door de uitkomst van de lopende gerechtelijke procedures.' Hij reageerde op een vraag van het Deense Europarlementariër Margrete Auken over hoe de Commissie "onwettige autorisaties" van SVHC's kon toestaan, terwijl ze tegelijkertijd ambities had voor een gifvrij milieu in de nieuwe Green Deal.

De Commissie zal ook overwegen om de "doeltreffendheid en efficiëntie" van vergunningen en beperkingen te verhogen als onderdeel van haar aanstaande chemische strategie, voegde de heer Sinkevičius toe.

Vorig jaar ging de Commissie in beroep tegen een uitspraak van het Gerecht van de EU dat haar besluit, om een ​​bedrijf toe te staan ​​pigmenten te verkopen voor verven die loodchromaten bevatten, onrechtmatig was. En ngo ClientEarth heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de rechtbank om haar zaak te verwerpen om een ​​autorisatie voor het gebruik van ftalaat DEHP in gerecycled PVC ongedaan te maken.

Kortom er is nog veel werk aan de winkel om de kennis over het veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen bij de politici en de ngo's aan te leveren.

Bron: een deel van deze tekst komt van de website van Chemical Watch en is vertaald in het Nederlands.