Tijdens de Techn.ION-dag voor de ondernemer, die plaatsvond op 18 april, werden een aantal onderwerpen behandeld die door de leden zijn aangedragen als “daar lig ik wakker van”. Een vraag die elke ondernemer krijgt als er contact is met het verenigingsbureau.

Hieronder treft u een kort verslag van de presentaties aan. De presentaties zijn te downloaden via deze pagina.

Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde
Wim van Dongen (Voorzitter, Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen)

Ieder bedrijf dat wel eens met gevaarlijke stoffen te maken heeft, krijgt eerder vroeg dan laat met de vraag te maken: moet ik een veiligheidsadviseur inschakelen? In zijn presentatie werd klip-en-klaar uit de doeken gedaan wanneer je als oppervlaktebehandelaar een veiligheidsadviseur vervoer  gevaarlijke stoffen moet inschakelen. Met name het laden en lossen blijkt een grijs gebied.

Resultaten ION MJA3 energie enquête en energiebesparing
Robin Sommers (Manager Consultancy en Services, Van Beek Ingenieurs)

Onder de Vereniging ION-leden is een energie-enquête gehouden. De resultaten uit deze enquête zijn weergegeven in een infographic. Wat hebben we uit de enquête geleerd, hoe kunnen we de inzichten uit deze enquête gebruiken om nog meer energie te besparen.

Bedrijfsaansprakelijkheid bij (garantie)claims en de wet “te late betalingen”
Mirjam Bos (Bedrijfsjuridisch Adviseur, Koninklijke Metaalunie)

Hoewel Vereniging ION leveringsvoorwaarden uitgeeft die door veel lidbedrijven gebruikt worden, ontstaat er regelmatig discussie tussen applicateur en klant over welke kosten er redelijkerwijs onder de garantie vallen. Denk hierbij vooral aan de kosten die niet-direct slaan op de applicatie, maar (de)montage kosten, steigerbouw en dergelijke. Er werden de nodige handvatten en aandachtpunten besproken.

Recent heeft de Tweede Kamer de wet op de (te) late betalingen aangenomen. Ook Vereniging ION heeft zich voor deze wet hardgemaakt en heeft in de vaste financiële commissie van de Tweede Kamer gesproken. De effecten voor de applicateur zijn toegelicht.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet (verwacht 2019) voor OT bedrijven?
Derk Jan Meijer (Beleidssecretaris Bouwen en Ruimtelijke Ontwikkeling, Koninklijke Metaalunie)

De nieuwe omgevingswetgeving wordt naar de laatste verwachting medio 2019 ingevoerd. Met de nieuwe omgevingswetgeving wil het kabinet de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen; duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren en gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. Besproken is hoe je als applicateur op deze nieuwe wet kunt anticiperen.

Veiligheid Voorop
Nils Bosma (Bestuurslid, Veiligheid Voorop, Voorzitter, Werkgroep Externe Veiligheid VNO NCW en GM HSSE Affairs Shell Nederland)

Een veilige en gezonde werk- en leefomgeving is een topprioriteit voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Op initiatief van een aantal branches in de chemieketen is daarom in 2011 het programma Veiligheid  Voorop ontwikkeld. Het doel van het Veiligheid Voorop programma is om gezamenlijk de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van bedrijven continu te verbeteren en naar een hoger niveau te brengen. Daarbij staan samenwerking, het delen en leren van elkaars ervaringen, zichtbaarheid en transparantie centraal. Het programma richt zich in eerste instantie op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenoemde BRZO-bedrijven. Maar ook andere oppervlaktebehandelende bedrijven kunnen voordeel hebben van de inzichten van Veiligheid Voorop.

Blootstellingsbeoordelingen; hoe gaat Inspectie SZW hiermee om?
Anja van Vlerken (Programma Leider voor de Metaalsector, Inspectie SZW)

Momenteel wordt er binnen de branche hard gewerkt aan het verder verbeteren van gezonde werkomstandigheden voor medewerkers door ze te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet en een morele plicht van een goede werkgever. Inspectie SZW heeft uitgelegd hoe ze de rol van de bedrijven, van de branchevereniging en van de inspectie zien.

Naast de bovenstaande presentaties werd uiteraard voorafgaand aan het congresprogramma de Algemene Ledenvergadering gehouden. De stand van zaken binnen de organisatie werd daar toegelicht.

Uiteraard was er voldoende gelegenheid om te netwerken en om de informatiemarkt te bezoeken. Ook de portal Metaal & Milieu werd getoond en uitgelegd. Deze editie waren er op de informatiemarkt bijdragen van WSB Finishing Equipment (met ook een buitenopstelling)/Wagner Systemen Nederland, Rycobel, Elcometer, EnviroChemie, Kluthe Benelux, Atotech, Sponge-Jet, Hillmann Milieu Advies en Vereniging ION.

Een dag impressie is te zien op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=x1KqVKcp8m4

Het volgende grote ION-evenement is de Dag van de Oppervlaktetechnologie op 1 november. Reserveer vast de datum in uw agenda!