Na maanden van voorbereiding was het op woensdag 13 november 2019 eindelijk zover. De Dag van de Oppervlakte Technologie 2019 trapte af met een uitleg van de gastheer van de dag, prof.dr.ir. Arjan Mol van de TU Delft. Hoe zit het technisch wetenschappelijk onderwijs ingebed in het succes van de Nederlandse maakindustrie, en wat kan de TU Delft betekenen voor de oppervlaktebehandelende industrie, die de komende tijd een belangrijke rol heeft in vrijwel elke ontwikkeling.

Na het schetsen van de kaders, werd de groep in vieren gedeeld en ging elke groep onder aanvoering van een student een rondleiding maken. Uiteraard werden de corrosie- en oppervlaktetechnologie labs bezocht, maar ook de testopstellingen voor de technologieën voor de energietransitie werden bezocht en werd door een PhD uitgelegd dat zonder oppervlaktetechnologie de energietransitie helemaal niet zou kunnen. Verder werden de mechanische werkplaatsen bezocht en kregen de groepen een uitleg en demonstratie van innovatieve lastechnieken en 3D metaal-print technieken. Vanwege de veelheid aan bezoekpunten en de grote interesse van de groepen, ontstond er toch weer tijdsdruk, maar na ruim 1,5 uur gingen de groepen toch op weg naar locatie X voor de rest van het programma.

Bij locatie X waren inmiddels ook veel bezoekers aangekomen voor de Algemene Ledenvergadering. Na de koffie met iets lekkers ging de Algemene Ledenvergadering van start, waarbij in een uur de verplichtingen van de vereniging werden afgehandeld en de informatie over activiteiten en projecten aan de leden werd verteld. Van de Algemene Ledenvergadering wordt een separaat verslag gemaakt, deze zal naar de leden toegestuurd worden ter informatie.

Na de Algemene Ledenvergadering volgde een netwerklunch, waarbij door het grote aantal bezoekers, er veel weerzien was met “oude” bekenden.

Voor het middagprogramma stonden 16 presentatie en 3 updateworkshops van de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod op het programma. Een programma met onderwerpen die in de komende 5 jaar op tafel van de ondernemer komen, waarbij het goed is dat er kennis van zaken is, er oplossingsrichtingen zijn of dat de noviteit geduid kan worden. Door een keur aan specialisten werden de onderwerpen in een klein half uur aangereikt. De rol van de dagvoorzitters, die de taak hadden om het geheel volgens het spoorboekje te laten lopen, was daarmee niet makkelijk. Steeds weer bleken er achter een aangereikt onderwerpen een aantal vragen weg te komen die ook om een oplossing vragen. Vereniging ION zal aan deze onderwerpen de komende periode aandacht besteden.

Omdat er veel was om over na te praten, bleven de bezoekers ook lang op de aansluitende netwerkborrel. Deze goed aangeklede borrel was voor veel mensen alcoholvrij, maar wel met de mogelijkheid om met een gevulde maag de auto in te stappen voor de thuisreis. Er werden nog heel veel vragen aan de diverse sprekers gesteld, kaartjes uitgewisseld, en ook Vereniging ION kreeg nog de nodige verzoeken voor een vervolg. Rond 18.45 uur gingen ook de laatste bezoekers weg en werden de laatste goodie bags afgegeven.

Na het horen van veel positieve reacties over de organisatie, de locatie en het programma, kunnen we wel concluderen dat het een zeer geslaagde dag was. Via deze weg nogmaals onze dank aan allen die deze dag tot een succes hebben gemaakt.