De energieprijzen gaan momenteel door het dak. Oppervlaktebehandelende bedrijven zitten met torenhoge rekeningen en het lijkt erop alsof het alleen maar erger wordt. Voor huishoudens is er een tegemoetkoming toegezegd. Maar mag de ondernemer ook nog ergens op rekenen? Hier een opsomming van de nu bekende regelingen.

Vereniging ION is met ongeveer 20 andere brancheverenigingen actief op het gebied van de MJA en de convenanten. Deze gesprekken worden onder leiding van VNO/NCW gevoerd met de ministeries en zijn bedoeld voor het realiseren van lange termijn doelstellingen.

Uiteraard zijn de stijgende energieprijzen een gevolg van de internationale markten en het is een korte termijn probleem. Helaas kunnen de beleidsmakers in Den Haag  weinig aan deze situatie veranderen. Wel kan bij de beleidsmakers aandacht worden gevraagd voor de gevolgen van de hoge energieprijzen voor de oppervlaktebehandelende bedrijven. Mogelijk kan er zelfs een handreiking worden gedaan. En voor dergelijke acties werkt Vereniging ION graag samen met ONL.

We kregen van ONL een overzicht met de meest recente informatie over de compensatieregelingen voor de stijgende energierekening voor bedrijven:

  • Dit demissionaire kabinet trekt een bedrag uit van 2,7 miljard euro voor de compensatie van huishoudens en een bedrag van 0,5 miljard euro voor de compensatie van bedrijven voor de stijgende energierekening. Dat is toegezegd. 
  • Om tegemoet te komen voor de stijgende energierekening op de korte termijn doet het kabinet incidenteel en alleen voor 2022 een tweetal aanpassingen in de energiebelastingen.
  • De stijgende gasprijs verhoogt de energierekening, daarom verhoogt het kabinet ten eerste in 2022 incidenteel de belastingvermindering met 230 euro (inclusief btw). De belastingvermindering is een vaste korting op het belastingdeel van de energierekening en geldt voor iedereen. 
  • De stijgende gasprijs vertaalt zich eveneens in een stijgende elektriciteitsprijs. Daarom wordt ten tweede in de energiebelasting in 2022 incidenteel het tarief op de eerste schijf elektriciteit met 8,389 cent (inclusief btw) verlaagd. Door de lagere tarieven op elektriciteit te verlagen, verwacht het kabinet dat deze lastenverlichting gerichter bij het MKB plaatsvindt.
  • Hoe de twee aanpassingen in de energiebelastingen uitpakken voor individuele bedrijven, dat valt niet te zeggen. Iedere situatie is weer anders. 
  • Wel is het zo dat veel energie-intensieve MKB-bedrijven juist onder de tweede of derde schijf elektriciteit vallen, wat zou betekenen dat zij geen compensatie krijgen. Immers, het voornemen is om enkel de eerste schijf elektriciteit in de energiebelasting te verlagen. ONL heeft hier aandacht voor gevraagd https://onl.nl/vergeet-belangrijk-deel-mkb-niet-bij-compensatie-gasprijzen/ en met succes. Vorige week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om ook het MKB met een hoger energieverbruik tegemoet te komen. Dat moet worden geregeld via een wijziging van de wet. Hoe het kabinet invulling wil geven aan deze wetswijziging/aangenomen motie is nog niet bekend. Zij hebben nog geen voorstel gepubliceerd dus daar wachten we nog op.
  • Overigens maken veel Kamerleden zich zorgen over de stijgende energierekening, maar helaas beperken die zorgen zich voor 90% tot de huishoudens. Er is al veel kritiek op de maatregelen die dit kabinet wil nemen. De compensatie zou te ongericht zijn, waardoor sommige huishoudens te veel compensatie krijgen en anderen weer juist te weinig. Er is veel minder aandacht voor de energierekening voor bedrijven. ONL blijft aandacht vragen voor het bedrijfsleven. 
  • Het is volgens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ook eigenlijk de verantwoordelijkheid van bedrijven om zich met behulp van lange termijncontracten in te dekken tegen deze heftige schommelingen van de energieprijzen. Op basis van de huidige signalen vanuit bedrijven uit de energie-intensieve industrie zijn forse problemen beperkt tot een relatief klein aantal bedrijven, denkt het kabinet. De situatie wordt continu gemonitord. ONL is kritisch op deze uitlatingen. 

ONL houdt de laatste ontwikkelingen wat betreft de compensatie van de hoge gasprijzen in ieder geval nauwlettend in de gaten. En uiteraard houdt Vereniging ION het voor de oppervlaktebehandelende branche weer in de gaten.