Op 14 februari 2020 werd de heer Jurgen Hoekstra, managing director BASF Nederland, bij Vereniging ION voorgesteld als de nieuwe voorzitter van Veiligheid Voorop. Met de nieuwe voorzitter worden ook de accenten van het veiligheidsprogramma aangescherpt. Eigen verantwoordelijkheid wordt leidend en zelf doen het credo.  

Stichting Veiligheid Voorop heeft als doel de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van BRZO-bedrijven in de (petro)chemische industrie te stimuleren en te verbeteren. Het door de stichting uitgevoerde programma kent vier aandachtsgebieden op basis waarvan de voorgenomen activiteiten worden gestructureerd. Deze zogenaamde pijlers zijn gevormd rondom het thema betrokken leiderschap, excellente veiligheidsbeheerssystemen, veiligheid in de keten en regionale veiligheidsnetwerken.

Stichting Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van 18 brancheorganisaties of -verenigingen en 6 regionale veiligheidsnetwerken met als doel om de veiligheid van de aangesloten (petro)chemische BRZO-bedrijven te bevorderen. 

In Nederland zijn er bijna 400 bedrijven die aangemerkt worden als BRZO-bedrijf, 12 daarvan zijn lid bij Vereniging ION. Daarnaast worden de geleerde lessen van dit platform ter beschikking gesteld aan bedrijven die (net) geen BRZO-status hebben, maar wel vergelijkbare processen hebben of met vergelijkbare stoffen omgaan.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directeuren van de volgende brancheorganisaties: Manon Bloemer (VNCI), Sandra de Bont (VOTOB), Erik Klooster (VNPI) en Robert Stuyt (VHCP). De voorzitter van de stichting is Jurgen Hoekstra (Vice President Benelux BASF en Managing Director BASF Nederland).

Verder zitten in het bestuur 2 inhoudelijk adviseurs – Nils Bosma (voorzitter werkgroep Omgevingsveiligheid en Manager HSE Shell Nederland) en Willem Henk Streekstra (Beleidsmedewerker Veiligheid en Milieu van VNO NCW).

Wat betreft het programma wordt het bestuur geadviseerd door een projectgroep, die bestaat uit experts van aangesloten brancheorganisaties: Peter Bareman (VNCI), Hennie Holtman (VOTOB), Roland Bernard (VNPI), Willem van Lanschot (VHCP), Jennifer Koster-Bos (Vereniging Afvalverwerkers), Ton Jeen (Exxon) en Machiel Faeselaar (VNCW).

De stichting heeft twee programmamanagers die het bestuur ondersteunen bij de uitvoering van het werkprogramma: Leantine Mulder en Paul Rocchi.

De website is te benadering met de link: www.veiligheidvoorop.nu