Op de website www.rivm.nl/rvs vindt u actuele, geautoriseerde informatie over risico’s van stoffen voor mens en milieu. De informatie is vooral gericht op het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer, de Waterwet, de inspecties en andere overheidsorganisaties. Deze informatie kunt u gebruiken voor het invullen van de datasheet voor chemicaliën, die voor leden van Vereniging ION beschikbaar is in het ledenportal. De ingevulde datasheet is bruikbaar om tijdens inspecties te laten zien welke stoffen met welke risico’s u in het bedrijf heeft.

De gegevens per stof vindt u via 'Zoek stoffen'. Bijvoorbeeld normen voor milieukwaliteit, gevaarsindeling volgens ADR en restricties bij het gebruik van een stof.

Via de tabs bovenin vindt u informatie over onderwerpen zoals normen, stoffenlijsten, stoffen en producten:

  • Wat is het, waar gaat het over
  • Welke regelgeving is relevant
  • Links naar databronnen die niet met 'Zoek stoffen' zijn ontsloten
  • Links naar andere informatiebronnen

Voor vragen over risico's van stoffen, of opmerkingen over deze website kunt u terecht bij de helpdesk.