Momenteel is er een discussie ontstaan over zeswaardig chroom omdat er bij defensie werknemers zijn blootgesteld aan zeswaardig chroom. Hoe, en in welke mate en met welke consequentie kan Vereniging ION niet beoordelen, en zal derhalve over deze casus geen oordeel vormen.

Wel leidt de discussie tot onrust bij consumenten en medewerkers van bedrijven waar ook met zeswaardig chroom gewerkt wordt. De feiten op een rij.

  1. Chroom(VI)oxide of chroomtrioxide (CrO3) is een zeswaardige oxide van chroom en de watervrije of anhydridevorm van chroomzuur (in de praktijk worden de twee namen vaak door elkaar gebruikt). Het is een donkerrode vaste stof, die goed oplost in water en daarin een sterk zuur vormt; de pH van een oplossing van 1% CrO3 in water bedraagt ongeveer 1.
  2. Zeswaardig chroom wordt genoemd in de EU richtlijn 1907/2006/EC en staat op de annex 14 lijst van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie Chemische stoffen) en wordt gezien als een kankerverwekkende stof. Vanaf 21 september 2017 is het niet meer toegestaan deze stof te gebruiken tenzij daar een ontheffing (autorisatie) voor is afgegeven. Het (Europese) instituut dat zorgdraagt voor het uitgeven van ontheffingen is ECHA (European Chemical Agency).
  3. Er zijn drie manieren waarop zeswaardig chroom in het lichaam kan komen: via de huid (substantie op de huid en zweten), door inademen (damp, aerosol of stof) en door inslikken (vloeistof of stof). Bij bescherming van mensen zullen deze aspecten dus allemaal aandacht moeten krijgen.
  4. Er zijn vele toepassingsgebieden en verschijningsvormen van producten met zeswaardig chroom. Daarom is er geen generieke uitspraak te doen over hoe te handelen bij gebruik van zeswaardig chroom houdende producten. Echter ten allen tijde zal bij het werken in processen waarbij deze producten worden gebruikt , volgens de veiligheidsinstructies van de leverancier moeten worden gehandeld. In de praktijk betekent dit meestal een geconditioneerde ruimte of bad, werkinstructies en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
  5. In vaste toestand (gebruikt in producten die voorzien zijn van een coating of metallieke deklaag) is zeswaardig chroom ongevaarlijk.
  6. Indien bij een poedercoatbedrijf een zeswaardig chroom oplossing wordt gebruikt, dan wordt deze vloeistof alleen als een conversievloeistof gebruikt. In de poedercoatlaag is geen zeswaardig chroom aanwezig, alleen de conversielaag tussen metaal en coating bevat sporen zeswaardig chroom (een deel van het zeswaardig chroom wordt omgezet in driewaardig chroom verbindingen welke niet kankerverwekkend zijn).
  7. Voor een aantal toepassingen van zeswaardig chroom zijn er bruikbare alternatieven voorhanden. Echter in een aantal toepassingen zijn er geen alternatieven beschikbaar en zal deze stof ook na 21 september 2017 (moeten) worden toegepast. Er wordt door de industrie momenteel per applicatie gezocht naar alternatieven. Als er een alternatief gevonden wordt voor een specifieke toepassing, dan is er meestal een termijn van (minimaal) 3 jaar nodig voor het testen van het alternatief. Ook bij producten met typegoedkeuring (zoals auto’s en vliegtuigen) kan niet zomaar een alternatief ingezet worden.
  8. Bij bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging ION worden oppervlaktebehandelingen industrieel aangebracht. Dit zijn beheersbare condities in een (meestal afgesloten) ruimte of bad met afzuiging waarbij medewerkers bij gebruik van de juiste beschermingsmiddelen en hulpmiddelen goed beschermd zijn tegen direct contact met zeswaardig chroom oplossingen, dampen en/of aerosols.