Na de inventarisatie door SIRA Consulting met ondernemers uit de respectievelijke branches, en in aanwezigheid van de Fedecom, de NJI, de Koninklijke Metaalunie en Vereniging ION d.d. 17 januari 2019 is een totaallijst van knellende regels gemaakt. Dat waren er best veel. Vandaar dat besloten is om de 10 meest kansrijke regels als eerste aan te pakken. Dat moet gebeuren in samenspraak met de relevante diensten van de Overheid en daarvoor worden innovatielabs georganiseerd. Het beste kan de ondernemer zijn eigen probleem uitleggen, vandaar dat we nadrukkelijk aansturen op veel ondernemers in de labs. Dus herkend u één van de geselecteerde knelpunten, meld u dan alvast aan door een e-mail te sturen naar info@vereniging-ion.nl.

  1. Klanten van ondernemers schaffen anti-fouling aan in buurlanden door strengere eisen in Nederland.
  2. Ondernemer weet niet welke lijsten hij moet hanteren door veelheid aan lijsten met gevaarlijke stoffen.
  3. Nederland hanteert strengere normen met betrekking tot blootstellingsniveaus dan andere EU-lidstaten.
  4. Niet-meetbare blootstellingsniveaus leiden tot onnodige meetkosten.
  5. Onnodig hoge kosten voor keuringen van opslagtanks (PGS 31).
  6. Regelgeving over verantwoordelijkheid laden en lossen gevaarlijke stoffen heftruck zorgt bij ondernemer voor onbegrip en leidt tot omslachtige handelingen.
  7. Strikte keuringsverplichtingen CE bij kleine wijzigingen aan machines leiden tot extra kosten ondernemers.
  8. Verplichtingen tot (meerdere) specialistische opleidingen zoals Kernenergiewetgeving laagdiktemeter niet toegespitst op kleine ondernemer.
  9. Aanbestedingen voor vaartuigen en landbouwmachines niet toegankelijk voor kleine ondernemers.
  10. Voor ondernemers niet duidelijk hoe bedrijfsongevallen door mastrot te voorkomen.

De innovatielabs zullen naar verwachting in juni worden georganiseerd. SIRA Consulting is bezig met het uitnodigen van de vertegenwoordigers van de Overheid en zal de diverse ondernemers uit de branche benaderen.