Elke 5 jaar moet binnen REACH een review plaatsvinden. Op 11 juni 2018 stond in Brussel in het Albert Borchette Centre de tweede REACH review: stakeholder conference op het programma. Een conferentie die goed aansloot bij het REACH Refit programma.

De EU-overheidsdienaren achter de tafel waren bijzonder te spreken over de voortgang en de zichtbare resultaten.

Om te laten zien waar REACH staat werden er vanuit DG GROW, DG FIN, DG ENVI, de EC, ECHA en enkele andere stakeholders en werkgroepen 22 korte presentaties gegeven. Meerdere keren gevolgd door een discussieronde. Thema’s die onder andere aan de orde kwamen:

 • Kennis en het managen van chemicaliën in de productieketen.
 • Het uitbreiden van het managen van risico’s.
 • Handhaving.
 • Coherentie met andere regelgeving.
 • De ondersteuning aan MKB-ers.

Hoewel de ongeveer 200 aanwezigen unaniem waren in het uitgangspunt dat de prioriteit moet liggen in veilig werken met chemicaliën en de uitgangspunten van REACH volledig onderschrijft, werd de werkelijkheid door met name de industrie toch wel anders ervaren. De reacties vanuit de zaal (met onder andere Cii, CETS, Orgalime, Vereniging ION, Animal Welfare, Eurometaux, CEFIC, CEPE maar ook diverse bedrijven en afgevaardigden van EU-landen) waren uiterst kritisch. Enkele relevante kritische punten voor de oppervlaktebehandelende branche die geadresseerd werden:

 • In het REACH Refit rapport staat dat er geen kwantificeerbare voordelen zijn te duiden. Waarom dan het optimisme?
 • De kosten van REACH zijn hoog.
 • Voor registratie en autorisatie van chemicaliën door MKB-bedrijven ligt de lat te hoog. Daardoor nauwelijks aanvragen door MKB-bedrijven waardoor chemicaliën gemonopoliseerd worden.
 • De werkdruk als gevolg van REACH is hoog en de noodzakelijke kennis meestal niet beschikbaar in een MKB-onderneming.
 • REACH heeft geen synergie met andere (EU-)regels zoals OSH.
 • De concurrentiepositie van de EU wordt aangetast.
 • De EU exporteert haar redelijk goed beheerste processen naar buiten de EU met negatieve gevolgen voor werkveiligheid en milieu.
 • Er is geen uniformiteit in handhaving binnen de EU.
 • De processtoffen (intermediates) worden op dezelfde manier behandelt als chemicaliën die bij de consument komen.
 • Het substitutiedogma moet van tafel en andere risicobeheersmaatregelen moeten bekeken worden om kosten en beheerslast te verlagen.
 • Er gaat zoveel tijd, geld en aandacht naar REACH dat innovatie in de EU in het gedrang komt.

Na afloop van een intensieve dag concludeerde de EC dat er nog veel werk is te verzetten. De vele vragen konden niet altijd gelijk worden beantwoord, en daar komt men op terug.

Vereniging ION en CETS zullen verdergaan met het kritisch volgen van REACH. Tijdens de Vereniging ION-bijeenkomsten zullen we daar meer aandacht aan besteden.