Heb je een energie-intensief bedrijf, of een bedrijf dat eerder deelnam aan MJA3 en MEEE? Dan valt ook jouw bedrijf vanaf 2023 onder de energiebesparings- en informatieplicht. Bij een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas geldt bovendien een onderzoeksplicht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert informatiebijeenkomsten over de energiebesparingsplicht en de onderzoeksplicht. 

Energie-intensieve bedrijven
Onder energie-intensieve bedrijven worden verstaan:

  • bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben (zogenaamde type C inrichtingen onder de Wet milieubeheer)
  • bedrijven die deelnemen aan de Europese broeikasgasemissiehandel (EU ETS)

Informatie en uitleg over de energiebesparingsplicht en onderzoeksplicht
Tijdens de bijeenkomst licht het ministerie van Economische Zaken de voorgenomen wetswijzigingen voor de energiebesparingsplicht toe. RVO informeert daarna de invulling van de onderzoeksplicht. Ook zullen de informatieplicht en de geactualiseerde Erkende maatregelenlijsten (EML) aan bod komen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

  • Rotterdam 14 september / 13.00 – 17.00 Blijdorp
  • Eindhoven 19 september / 13.00 – 17.00 Van der Valk 
  • Assen 22 september / 13.00 – 17.00 Van der Valk
  • Amsterdam 27 september / 13.00 – 17.00 KvK
  • Apeldoorn 12 oktober / 13.00 – 17.00 Apenheul

Klik hier voor meer informatie of aanmelden.