Het project Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen van Vereniging ION heeft tot doel om gezondheidsrisico's bij het gebruik van deze stoffen te voorkomen of in ieder geval te minimaliseren. Hierbij gaat het om gezondheidsrisico's bij medewerkers en veiligheid voor de omgeving van het bedrijf. Vandaar dat de (interne) veiligheidsmaatregelen van een oppervlaktebehandelend bedrijf worden ge├»nventariseerd en gevalideerd, en het effect op de veiligheid voor de medewerkers en de omgeving. Hierbij gaat het zowel om gesloten gebouwen alsook het werken op locatie waarbij door middel van tijdelijke maatregelen de veiligheid wordt gewaarborgd.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de volgende links: