Het Europese project “From Zero to Hero” was aanleiding voor een groep studenten om onder leiding van twee Turkse universiteiten de regio Utrecht/Amersfoort te bezoeken. Verschillende innovatieve organisaties in deze regio hebben ervaring met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en over het efficiënt inzetten van deze bronnen. Reden genoeg voor deze studenten om vanuit Turkije, Italië en Spanje de reis naar Nederland te ondernemen.

Ongeveer een derde van het totale energieverbruik komt voor rekening van woningen en gebouwen. Hier is dus enorm veel te winnen! De gasten werden op diverse locaties door gastorganisaties uit de regio ontvangen om kennis op te doen over toekomstbestendige, gezonde gebouwen die rendement opleveren: 'Zero Energy Buildings' (ZEB’s). Vanuit verschillende invalshoeken werden de praktijkvoorbeelden geëvalueerd.

Gastorganisaties internationale studieweek From Zero to Hero:

 • Gemeente Amersfoort
 • Hogeschool Utrecht/De Nieuwe Stad in Amersfoort
 • Utrecht Science Park (Denver House, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht)
 • Rijksmuseum in Amsterdam
 • Stroomversnelling te Utrecht
 • The Lake House (Energieleverend Oost-West Passiefhuis) te Amersfoort
 • Stichting Innovat.ION te Nieuwegein
 • Woningbouwcorporatie Bo-Ex/Hoogbouwflat Henriëttedreef te Utrecht

ZEB’s dragen bij aan tevreden eindgebruikers, extreem lage energierekeningen en een hogere waarde van vastgoed. En, niet te vergeten: ZEB’s leveren een belangrijke bijdrage aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Besparing draagt bij aan milieudoelstellingen, leidt tot een lagere energierekening en geeft een impuls aan werkgelegenheid. Ook de oppervlaktebehandelende branche komt aan bod. Zonder elektriciteit op te wekken kunnen coatings een enorme bijdrage leveren aan het energiepositief maken van gebouwen. Een voorbeeld: om een gebouw te verwarmen kan licht worden opgevangen, in plaats van het te reflecteren om te koelen. De gasten zagen nog meer toepassingen zoals:

 • Bescherming van steen tegen weersinvloeden
 • Raamcoatings waardoor ramen functioneren als zonnepaneel
 • Spuitbare coatings om bestaand beton te beschermen tegen aardbevingsschade
 • Zelfreinigende coatings voor zonnepanelen en ramen

De gastorganisaties willen aan de slag! Er is werk aan de winkel. De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om vanaf 2020 alleen 'zero energy' te bouwen, en om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te borgen. Om innovaties echt verder te helpen, ook bij bedrijven binnen de oppervlaktebehandelende branche, legt Stichting Innovat.ION de juiste verbindingen om met met partijen samen te werken. Oók met de markt. Vanuit Stichting Innovat.ION denken we graag mee om dit verder vorm te geven. De verbindingen hebben we alvast  gelegd, sluit u aan?