Werkt u in de industriële sector of transportsector met gevaarlijke stoffen? Gaat u samen met andere partijen aan de slag om de omgevingsveiligheid te versterken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector.

Deze regeling ondersteunt initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Voor wie?
Samenwerkingsverbanden waaronder ten minste één BRZO-bedrijf die ideeën ter versterking van de omgevingsveiligheid projectmatig willen uitwerken. BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen. 

Openstelling
De Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector is gepubliceerd op 21 september 2016. De regeling gaat open voor aanvragen op 9 januari 2017 en loopt door tot 2021.

Budget
Jaarlijks wordt er nieuw budget vastgesteld. Het subsidiebudget voor 2017 bedraagt € 2 miljoen.

Aanvragen versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector
U kunt uw aanvraag vanaf 9 januari 2017 bij RVO.nl indienen. Documenten die u daarbij nodig heeft treft u aan via onderstaande bronlink. Bij het aanvragen via eLoket moet u inloggen met eHerkenning (minimaal betrouwdbaarheidsniveau 1). Voor meer informatie over eHerkenning, gaat u naar Digitaal indienen.

Bron: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/versterking-omgevingsveiligheid