Op 18 september kwam 2019 in Istanbul, voorafgaand aan het ESTAL congres, de Working Group Secondary Aluminium bij elkaar. Er waren 28 personen uit 12 landen aanwezig. Er zijn veel tests gedaan om de onderzoeksvragen van Colmar (kick-off vergadering 25 februari 2019) te adresseren. 

Alsan (chemieleverancier), Hydro (aluminiumproducent) en de Vrije Universiteit Brussel koppelen de resultaten van hun onderzoeken terug. Daarnaast dient de bijdrage van E-MAX (duurzaam aluminium) benoemd te worden, die de speciale teststukken heeft gemaakt. 

Er zijn 3 legeringen onderzocht die relevant zijn voor het onderzoek, maar door hun samenstelling niet op de markt zijn of komen. De elementen koper en zink zijn in verschillende concentraties toegevoegd aan de legeringen. Er zijn 6 verschillende chemische voorbehandelingen toegepast.

Na de zoutsproeitest blijken op alle koperrijke legeringen aanmerkelijk meer corrosie te zien, dan op de gebruikelijke nu op de markt zijnde legeringen. Wel zijn er tussen de verschillende voorbehandelingssystemen significante verschillen te zien. De resultaten van de filiforme corrosietests blijken wel vergelijkbaar te zijn en blijven in alle gevallen onder de Qualicoat-norm.

Er zal meer onderzoek gaan plaatsvinden op de goed presterende systemen, maar er zal vooral ook gezocht worden naar de verschillen met de minder presterende systemen, omdat daar uiteraard ook nog externe factoren mee kunnen spelen die nu geen onderdeel vormden van de onderzoeksvraag.

Zaken die van belang lijken om te onderzoeken zijn:

  • Poeders
  • Voorbehandelingssystemen
  • Legeringen, en dan met name de relatie koper en zink
  • Thermische historie van de extrusies
  • De interactie van de conversielaag met de legering en de coating

Daarnaast komen er nog steeds aannames en vermoedens bij. Het is een uiterst complex samenstel van variabelen. 

Er zal een roadmap worden gemaakt met relevante onderzoeksvragen, want alles onderzoeken is niet mogelijk. De volgende vergadering zal naar verwachting februari/maart 2020 zijn.