Op 2 november 2017 is de landelijke Veiligheidsdag van Veiligheid Voorop met als thema 'Eigenaarschap'. Eigenaarschap wordt gebruikt in de betekenis van het Engelse ‘ownership’, oftewel je verantwoordelijk voelen voor de problemen die je tijdens je werk tegenkomt en voor de oplossing daarvan. Eigenaarschap heeft alles te maken met intrinsieke motivatie van alle werknemers, van de hoogste manager tot op de werkvloer.

Veiligheid Voorop heeft ook in 2016 veel inspanningen geleverd. Er sluiten zich steeds meer branches en bedrijven aan bij Veiligheid Voorop. Ook Vereniging ION heeft zich aangesloten. De aangesloten partijen zijn zeer betrokken en hebben veel activiteiten ontwikkeld om de veiligheid in Nederland te verbeteren. Veiligheid is dus veel meer dan een vinkje op een formulier. Wat Veiligheid Voorop precies allemaal gedaan heeft, kunt u lezen in de rapportage over 2016 http://www.veiligheidvoorop.nu/do/download/get/256). De resultaten van de inspanningen zijn af te lezen uit de prestatie-indicatoren. Positief vindt men de verdere stijging van de bedrijven die een leveranciersbeoordeling toepassen en de verder daling van het aantal lekkages. Het aantal arbeidsongevallen blijft stabiel en ligt in vergelijking met andere sectoren op een relatief laag niveau. Maar veiligheid is nooit af en Veiligheid Voorop zal zich daarom ook in de komende jaren blijven inspannen om onze streven naar de doelstelling van ‘nul incidenten’ voort te zetten. In het gepubliceerde meerjarenprogramma 2017-2019 staan niet alleen de ambities, maar zijn ook concrete actieplannen vastgesteld waaraan Veiligheid Voorop de komende jaren samen met haar partners zal werken. De focus zal daarbij liggen op toepassen van de zelfbeoordeling, leren van incidenten, betrokken leiderschap en meer en kwalitatief betere rapportage. De safety deals zijn daarbij een belangrijke aanjager om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren.

Zelf aan de slag? Zie de checklist als bijlage onderaan dit bericht.