World Standards Day wordt jaarlijks op 14 oktober gevierd en is dé gelegenheid om stil te staan bij de maatschappelijke bijdrage die normalisatie oplevert. Aandacht is er voor iedereen die wereldwijd bij normalisatie-activiteiten is betrokken: producenten, fabrikanten, consumenten, leveranciers, overheden, brancheorganisaties, adviesinstellingen, MKB'ers en multinationals. Kortom, iedereen kan betrokken zijn bij normalisatie. Vanwege het feit dat 14 oktober 2018 op een zondag viel werd World Standards Day op dit jaar op vrijdag 12 oktober 2018 in de Fokker Terminal in Den Haag gehouden. 

Deze editie stond het klimaat centraal. Reinier van den Berg vertelde dat bij ongewijzigd beleid er in 2050 ongeveer 1 miljard klimaatvluchtelingen zijn. Dat is 1 op de 7 aardbewoners. Voor Nederland betekent het dat NAP, Nieuw Apeldoorns Peil, gaat zijn. Met andere woorden, ook in Nederland heeft een klimaatverandering enorme consequenties.

Daarna kwam Marius Smit, de eerste professionele plastic visser aan het woord. Hij vertelde hoe hij met Plastic Whale, een businessmodel had gemaakt van afval opruimen en hergebruiken.

Tot slot vertelde Diederik Samson, als voorzitter van de klimaattafel Bebouwde Omgeving, wat er allemaal te gebeuren staat in de komende jaren.

Uiteraard werd er stilgestaan bij wat de rol van normen en standaards hierin zijn. Dat zijn uiteraard technische afspraken. Een zonnepaneel die geproduceerd wordt in China moet wel in Nederland aan het net gehangen kunnen worden. Maar ook op het niveau van materialen, vervanging van materialen en het stimuleren van innovaties zijn normen belangrijk.

Groot probleem bij het maken van normen is de representativiteit van de normcommissie. Veel commercieel belanghebbenden zullen zich de kosten en moeite getroosten om een norm tot stand te laten komen, omdat het direct business opleverd. Degene die uitvoering moeten geven aan de norm zijn vaak niet vertegenwoordigd in de normcommissie. Zij hebben vaak geen direct (commercieel) belang, maar zijn wel het lijdend voorwerp van de norm. Een ongewenste zaak, zeker omdat normen indirect steeds vaker tot wet worden verheven. Vandaar dat brancheverenigingen in het vacuüm stappen en namens de gebruikers de norm mee helpen maken. 

Tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 zal NEN een presentatie verzorgen over nut en noodzaak van normen en zal een aantal voor de branche specifieke normen zoals de ISO12944 toelichten worden.