Pilotstudie ‘Veilig omgaan met… Chromaten’ van start

Jaap van Peperstraten

Een galvanobedrijf dat valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) moet natuurlijk aan strenge regelgeving voldoen. Maar dan is het eigenlijk wel gek dat de uitstoot van het bedrijf en de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen, maar eens in de twee jaar gemeten hoeft te worden. Wat in de tussenliggende periode de uitstoot is, is nattevingerwerk. Een pilotstudie, waarbij sensoren worden geplaatst voor constante monitoring, is wellicht de eerste grote stap naar verandering. Wat houdt het project in?

Het gaat om de pilotstudie Veilig omgaan met… Chromaten, met als volledige titel: pilotstudie voor online monitoring van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid in Duitse en Nederlandse oppervlaktetechnologie. Doel is een betrouwbare detectie van aerosolen in de afvoerlucht van de procesinstallaties te verkrijgen, en dan in eerste instantie een betrouwbare detectie van chromaathoudende aerosolen. Het project heeft een grensoverschrijdend karakter, want het wordt in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund met 25.000 euro vanuit de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het MWEIMH NRW en de Niedersächsische Staatskanzlei. Om de pilotstudie in deze grensoverschrijdende samenwerking uit te voeren, is de keuze gevallen op het bedrijf Technoplating in Nijkerk. Geheel toevallig is dat niet, want ION en in het bijzonder Innovat.ION hebben hierbij een rol gespeeld.

Reyer van den Bosch en Arjan de Bruin voor een bad met direct daarboven de afzuiging
Reyer van den Bosch en Arjan de Bruin voor een bad met direct daarboven de afzuiging

VOOROPLOPEN EN MEEBESLISSEN
“We hebben een goede relatie met ION en Egbert Stremmelaar is hier enkele keren geweest. Ik denk dat het grote belang dat wij hechten aan de gezondheid van onze medewerkers is opgevallen en dat er daarom aan ons is gedacht toen er concreet naar een bedrijf werd gezocht waar deze studie kon worden uitgevoerd”, zegt Reyer van den Bosch, directeur van Technoplating in Nijkerk. “Wij hebben enthousiast ‘ja’ gezegd, omdat alles wat bijdraagt aan de gezondheid van onze medewerkers – met name onderzoek naar het vrijkomen van stoffen – onze interesse heeft. In het kader van het BRZO moeten wij ieder jaar metingen doen. Het ene jaar stationaire metingen en  metingen op de mensen zelf, het andere jaar metingen van de emissies naar buiten. Die metingen zijn een momentopname; wat tussentijds de mogelijke blootstelling is en de emissies naar buiten zijn, is gewoon onbekend. Wij willen het vrijkomen van stoffen zoveel mogelijk voorkomen door een bronaanpak. Dan helpt het als je altijd precies
weet wat er vrijkomt. Nu is dat nog niet zo en daarom besteden wij veel aandacht aan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat beleid hebben we hier heel stringent doorgevoerd.” Weliswaar worden er vanuit het BRZO ook regelmatige metingen voorgeschreven, maar die hebben betrekking op mogelijk onveilige arbeidssituaties die een risico voor de medewerkers en directe omgeving kunnen betekenen. Ook brengt het BRZO met zich mee dat een omvangrijke afvalstoffenboekhouding moet worden
bijgehouden. Reyer van den Bosch: “Boven de baden, zo kort mogelijk boven het proces, hebben we altijd de afzuiging aanstaan. Als de afzuiging uitvalt, stopt het proces automatisch. De afgevoerde lucht gaat door de waterwassers en de gezuiverde chroommoleculen worden teruggevoerd naar de procesbaden. Als hardchroombedrijf proberen wij op allerlei manieren de toekomst van dit bedrijf veilig te stellen. We doen testen met driewaardig chroom. Ik verwacht niet dat Chroom-6 in 2024 verboden gaat worden, maar wel dat het gebruik onder steeds strengere restricties zal vallen. In die ontwikkeling moet je mee en dan kun je beter vooroplopen, want dan kun je meebeslissen over hoe dingen zouden moeten. Dat is makkelijker dan achteraanlopen en volgen.”

Het beleid voor het dragen van PBM's wordt binnen het bedrijf stringent doorgevoerd
Het beleid voor het dragen van PBM's wordt binnen het bedrijf stringent doorgevoerd

PROFIJT VOOR DE HELE BRANCHE
Technoplating is het enige bedrijf waar vanuit de Duits-Nederlandse samenwerking de pilotstudie wordt uitgevoerd. Het project heeft een looptijd van een jaar. Arjan de Bruin, manager innovatie van Innovat.ION: “Als Innovat.ION doen wij mee om ervoor te zorgen dat de hele branche hiervan gaat profiteren. Het gaat vooral om meer kennis en ervaring opdoen over het meten van emissies via sensoren. Welke sensoren zijn daarvoor het meest geschikt en waar moet je die plaatsen? Hoeveel sensoren moet je plaatsen en hoe eenduidig zijn de cijfers daaruit te interpreteren? De pilot moet op dit soort vragen antwoord geven. Het grote voordeel van goed functionerende sensoren is dat je meteen kunt handelen als die een bepaalde waarde aangeven. Het moet uiteindelijk leiden tot een proces van continue verbetering. Tegelijk ontstaat er meer ruimte in de bedrijfsvoering als je maar onder de alarmwaarde van de sensoren blijft. We willen dit project ook graag hier doen, omdat hier al een cultuur is van alles meten en vastleggen. De kennis die hieruit komt, zal verspreid worden via de Duitse en Nederlandse organisaties die hieraan verbonden zijn. Vanuit Duitsland is ook het Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) bij dit project betrokken.”

ONDERZOEKSRESULTATEN
Hij benadrukt dat het uniek is wat bij Technoplating gebeurt, omdat het – voor zover bekend –het enige bedrijf in heel Europa is waar een dergelijke studie wordt uitgevoerd. De kennis hieruit zal, op verzoek van de subsidiegevers, minimaal aan 50 bedrijven in Duitsland en Nederland worden verstrekt. En aan het netwerk van ION en de Duitse projectdeelnemers. Het uiteindelijke doel is een innovatieve, kostenbesparende sensortechnologie voor galvanobaden, gecombineerd met intelligente dataverwerkingsmethoden te verkrijgen. Het IUTA in Duisburg doet hier al enkele jaren onderzoek naar. Reyer van den Bosch verwacht nog een ander resultaat: “Met het onderzoeksresultaat kunnen we als één blok naar de overheid optreden. Wij kunnen dan aangeven dat we dit een goede methode vinden. Als de overheid het daarmee niet eens is, moeten ze maar aangeven waarom niet en waarom een ander systeem beter zou zijn. Sowieso is het een groot voordeel als overal op dezelfde manier wordt gemeten. Wij hebben bijvoorbeeld ook een vestiging in Lelystad en we hebben meermaals meegemaakt dat resultaten uit metingen daar anders worden geïnterpreteerd dan
de auditors hier doen. Dat is heel vervelend. Maar uiteindelijk gaat het om onze medewerkers waar we heel zuinig op zijn. Zij zijn met hun kennis onze belangrijkste productiefactor.”

Meer informatie:
www.technoplatingnijkerk.nl

Reacties