Jaap van Peperstraten

Een looncoater die zowel poedercoat als natlakt en het liefst hoogwaardig “moeilijk” werk doet waar veel maskering in zit. Een bedrijf dat doelbewust is teruggegaan van drie ploegen naar twee ploegen vanwege de rust die dat creëerde. En de betrokken medewerkers ziet als de beste verkopers van het werk dat verricht wordt. Zo valt Bruns & Broekhuis te kenschetsen dat in 1994 uit een fusie is ontstaan.

In het bedrijf krijgen de metalen producten natuurlijk een voorbehandeling: stralen of een chemische voorbehandeling. Het poedercoaten en natlakken gaat soms met de hand, maar meer repeterende delen gaan via de robotlijn. De producten die onder handen genomen worden, zijn vaak onderdelen als behuizingen, afsluiters, keyboards, rolstoel- en auto-onderdelen en voor duofietsen, halfgeleiders, machineframes, zoutstrooibakken enzovoorts. Vaak is het werk van trouwe klanten die regelmatig hun onderdelen opsturen.

Enkele markten zijn offshore, machinebouw en revalidatievoorzieningen. “Het liefst doen we het hoogwaardige moeilijke werk waar veel maskering in zit”, zegt mededirecteur Robin Woudstra. “Een rolstoel bijvoorbeeld waar iemand de hele dag in zit: daar mag niets aan mankeren. Dat werk nemen we graag onder handen.” De afgelopen pakweg dertig jaar is het bedrijf via aan- en bijbouw gegroeid tot wat het nu is. Het bedrijf voert ook bedrukken en screenen uit. Het poedercoaten heeft men vele jaren in drie ploegen uitgevoerd, maar daar is men enkele jaren geleden mee gestopt.

Robin Woudstra..JPG
Robin Woudstra

De huidige directie, bestaande uit Ben Broekhuis en Robin Woudstra, is geen fan van drie ploegen. “Gewoon omdat de meeropbrengst maar beperkt was en het wel veel gedoe opleverde”, zegt Robin Woudstra. “De mensen in de nachtdienst doen zeker hun best, maar ‘s nachts lopen ze tegen dingen aan waarvan ze niet goed weten hoe ze dat moeten oplossen. Ze willen ons natuurlijk niet iedere nacht bellen, dus zoeken ze elkaar op om te vragen of de ander een goed antwoord heeft. Er ontstaat soms verwarring en uiteindelijk is de productiviteit over het geheel genomen minder, terwijl de uren wel duurder zijn en het ziekteverzuim omhooggaat. Er was wel omzetgroei, maar de marge ging gewoon naar beneden.”

KWALITEIT
Hij vervolgt: “Je kunt wel zeggen dat je efficiënter met je installaties en energieverbruik omgaat, maar we zijn er gewoon geen fan van. De vraag werd natuurlijk hoe we het werk dan gingen doen. Aan de overkant hadden we een ruimte die we voor opslag gebruikten en die ruimte hebben we omgebouwd, zodat we daar al het handmatige poedercoatwerk konden uitvoeren. We hebben er dus een lijn bijgebouwd voor al het poedercoatwerk dat we liever niet door de robotlijn voeren. Denk hierbij aan 3D-frames en kleine orders. 

Handmatig poedercoatwerk_0.jpg
Handmatig poedercoatwerk

Dus geen nachtdienst meer, maar werk in twee ploegen. Dat heeft ons vooral heel veel rust gebracht. Om kwart over acht ‘s avonds is het hier klaar en hebben we zelf ook rust. Als er ‘s nachts mensen aan het werk zijn, dan lig je toch anders in je bedje.” Eén van de redenen voor dit besluit was dat men goede grip wil blijven houden op de geleverde kwaliteit. Die stond altijd hoog in het vaandel. Omdat steeds meer klanten dat ook formeel vastgelegd wilden zien, beschikt het bedrijf sinds enkele jaren over een ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. “Eén keer per jaar worden we daarop gecontroleerd, maar daar worden we niet zenuwachtig van.

Kwaliteitscontrole..JPG
Kwaliteitscontrole

Zonder dat certificaat vonden we kwaliteit ook al erg belangrijk. We zien dat ook als een sterk verkoopargument. We gaan niet de weg op om klanten te werven, dat is niet onze kracht. Maar we zien onze medewerkers als onze beste verkopers en dat maken we ook aan hen duidelijk. Als zij ervoor zorgen dat de producten hier goed de deur uitgaan en dat aan alle eisen wordt voldaan, dan heeft de klant geen reden om bij ons weg te gaan. Als wij ervoor zorgen dat we kwaliteit leveren, dan praat zich dat ook door. We hoeven niet de goedkoopste te zijn, maar willen wel een betrouwbaar imago hebben. Daarvoor is het nodig dat de medewerkers op de vloer heel goed weten wat de kwaliteit moet zijn.”

MODERNISEREN
Dit betekent óók meedenken met de klant. Als de order vragen oproept, dan niet denken: het zal wel, maar de klant opbellen en vragen of het wel klopt. “Dat meedenken vinden we heel belangrijk. We verlangen van een toeleverancier dat die van bepaalde aspecten meer weet dan wij. Andersom mag de klant van ons verwachten dat we navraag doen als een klant iets bijzonders
vraagt. En als het niet klopt, dat we dan met een goede oplossing komen.

We doen ons werk, omdat we dat leuk vinden en dat moet je ook uitstralen. En dat combineren met een gezonde bedrijfsvoering. In dat licht gaan we volgend jaar de natlakafdeling moderniseren en uitbreiden. Naar die uitbreiding is zeker vraag, bijvoorbeeld vanuit de offshore-markt, waar altijd gevraagd wordt om meerlaagse systemen met een hoge kwaliteit. Dat werk doen we al jaren. We gaan een hal van 900 vierkante meter erbij huren waarin we twee natlaklijnen gaan onderbrengen. Daar gaan we ons huidige werkaanbod uitvoeren.

De huidige natlakinstallaties kunnen we dan ook vernieuwen en dan gaan we van twee naar vier spuitplekken. Bij dit alles gaan we zeker ook kijken naar mogelijkheden om te robotiseren en om efficiënter met energie om te gaan. Dus kijken of we de restwarmte van de moffeloven kunnen benutten of dat wellicht het plaatsen van een  elektrische oven verstandiger is. Maar we blijven een looncoater met een grote diversiteit aan producten.”

Een voorbeeld van te behandelen onderdelen..JPG
Nog te behandelen onderdelen

MEER INFORMATIE
www.bruns-broekhuis.nl