Nieuwe poedercoatlijn met vijftig procent meer capaciteit

Jaap van Peperstraten

Bij Hessels gaat het niet alleen om een nieuwe installatie, maar ook om andere wijzigingen die een omzetgroei mogelijk maken. “De markt verandert en daar moet je op anticiperen”, zegt Arjen Hessels van Hessels Poedercoating. “Als groeiend bedrijf kregen wij heel vaak van onze huidige klanten de vraag of wij met hen wilden meegroeien. Als je dan nee verkoopt, bestaat de kans dat je ze kwijtraakt. Wij willen heel graag met onze klanten strategische partnerships aangaan gericht op de lange termijn. Daarom moeten we meegroeien met onze klanten om hen nog beter te kunnen bedienen. Dat betekent dat we niet alleen technologisch moeten groeien, maar ook in organisatorisch opzicht. Met deze nieuwe lijn beschikken we nu in totaal over drie poedercoatlijnen. Maar willen we de planning optimaal hebben, dan verlangen we van onze klanten dat ze hun orders vooruitplannen, zodat we weten welke orders we over pakweg zes weken moeten draaien.”

De nieuwe installatie is zoveel mogelijk geautomatiseerd, wat onder meer betekent dat het poedercoaten zoveel mogelijk in een moderne poedercabine plaatsvindt waarbij de spuitpistolen zowel verticaal als horizontaal kunnen bewegen nadat de contour van het product via de lichtstraat met sensoren is vastgesteld. De moeilijk bereikbare plekken worden handmatig gespoten. Alle traversebalken bevatten een barcode die door het orderverwerkingssysteem automatisch worden gegenereerd. Zo kan een order bijvoorbeeld resulteren in producten aan twintig balken achter elkaar die dezelfde RAL-kleur krijgen, waarna er automatisch wordt gestopt en een andere order wordt ingevoerd en vrijgegeven. In de tussentijd is er tijd voor reinigen en het toepassen van een kleurwissel. Over het geheel gezien is altijd zichtbaar waar welke traverse is, welke order die aan het verwerken is en hoe ver die daarmee is. De nieuwe poedercoatstraat heeft een lengte van bijna driehonderd meter.

INVESTERING

Een eerste stap in het proces is de chemische voorbehandeling waar de chemicaliën automatisch gedoseerd worden toegevoegd, wat een constante kwaliteit oplevert. Ook het bemonsteren van de baden gaat automatisch. Binnenkort zal de chemicaliënleverancier op ieder moment in staat zijn om op afstand de stand van zaken in baden te zien en de dosering daarop te kunnen aanpassen. Arjen Hessels: “De aanschaf van de apparatuur hiervoor vergt natuurlijk wel een investering, maar je moet dat afwegen tegen de arbeidskosten van de persoon die dit werk normaal gesproken uitvoert. Ook de toegenomen betrouwbaarheid op het gebied van kwaliteit en levertijden moet je meewegen. Alle parameters in de chemische voorbehandeling worden in de tijd vastgelegd, zodat we nog jaren later kunnen terugzien wat op een bepaald moment de waardes in de chemische voorbehandeling zijn geweest.”

De capaciteitsverhoging van vijftig procent in de nieuwe lijn is volgens Hessels de uitkomst uit berekeningen die zijn gemaakt aan de hand van de hogere baansnelheid, de verhoogde snelheid bij het uitvoeren van kleurwissels en doordat het handwerk is verminderd vergeleken met de andere twee lijnen. Die lijnen hebben wel het voordeel van hogere flexibiliteit vergeleken met de power- & freebaan. Wel zijn er enkele maanden nodig voordat de medewerkers helemaal vertrouwd zijn met die baan en vanzelf op het juiste moment de juiste dingen doen. Over het geheel genomen kan de capaciteit nog meer omhoog als een plannetje van Hessels realiteit wordt. “Elke dag zijn we bezig om tien tot vijftien orders in het systeem in te voeren. Het zou heel fijn zijn als we een online portal hebben waar klanten zelf hun orders kunnen inboeken. Dat scheelt ons veel tijd. Dit is nu nog toekomstmuziek, maar daar gaat het wel naartoe.”

Punt waar de barcodes op de traverses worden gelezen

KWALITEIT WAARBORGEN

Hessels Coating hanteert een eigen kwaliteitssysteem. Dit systeem is gebaseerd op Qualicoat, Qualisteelcoat en een aantal essentiële NEN-normen. Deze vormen de basis van het interne kwaliteitssysteem waarmee zij de kwaliteit en continuïteit van de door hen behandelde producten en materialen waarborgen. Deze aanpak kan werken, maar er is daarbij geen onafhankelijke toets van het kwaliteitssysteem. “We zijn overigens wel in staat om met de huidige chemie volgens de zwaarste corrosiecategorieën C4 en C5 te leveren. Dit is uit testen gebleken. Dit bereiken we door de laatste fase in de chemische voorbehandeling aan te zetten. In die voorbehandeling kunnen we altijd - gelet op het type product - bepaalde fases handmatig aan- en uitzetten.”
Een nieuwe installatie zou weinig indruk maken als er ook niet op energiegebruik wordt bespaard. Hier wordt dat onder meer bereikt doordat de droogstooksectie tegen de moffeloven is aangebouwd. De natte producten uit de sproeitunnel komen op die plek bijeen om voor te drogen met behulp van warmte uit de poederlakoven. Via frequentiegeregelde circulatieventilatoren en het benutten van de restwarmte van de twee warmtewisselaars van de poederlakoven vindt de warmteoverdracht plaats. De energiebesparing is afhankelijk van de werktemperatuur van de poederlakoven en de massa van de bij elkaar gebrachte producten. Door de restwarmte te gebruiken wordt het productieproces versneld en energie bespaard.
Wat het exacte percentage besparing wordt, zal de komende tijd blijken. Ook wordt eraan gewerkt om de chemische voorbehandeling te verwarmen met de warmte die vrijkomt uit de warmtewisselaars van de nieuwe compressoren.
Tot slot: “Wij zijn een totaalaanbieder. We kunnen zowel chemisch voorbehandelen door middel van sproei- of dompelproces als mechanisch voorbehandelen. We kunnen vrijstralen in een vrijstraalcabine, maar hebben ook twee straalautomaten. Daarnaast is er nog een schoopeerderij voor een drielaagssysteem. Met de drie poedercoatlijnen zijn we een totaalaanbieder voor iedere gewenste corrosieklasse en een één-, twee-, of drielaagssysteem.”

Reacties