In 1996 werd de eerste editie uitgegeven van de "praktijkaanbevelingen ter vermindering van de kans op filiforme corrosie (FFC)". Er is inmiddels veel veranderd, maar FFC komt nog steeds (te veel) voor. Reden voor de beleidsgroep om te komen met een derde en geactualiseerde editie van deze praktijkaanbevelingen. 

Filiforme corrosie is een draadvormige vorm van corrosie dat zich hoofdzakelijk voordoet op gelakt aluminium. Het fenomeen begint vanuit plaatsen waar geen, dan wel onvoldoende lak aanwezig is zoals zaagkanten, stansgaten, beschadigingen en vanuit scherpe randen met onvoldoende kantendekking. Door met grote nauwkeurigheid de verschillende (proces)stappen, genoemd in de praktijkaanbevelingen uit te voeren kan men de kans op het ontstaan van filiforme corrosie tot een minimum bepreken.

Om de markt te voorzien van de geactualiseerde en breed gedragen praktijkaanbevelingen wil Vereniging ION bijdragen aan het verminderen van deze vorm van corrosie. U vindt de nieuwe praktijkaanbevelingen aan de rechterkant van deze pagina en bij downloads.