De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven met vergelijkbare risico's als bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen: bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben – of kunnen hebben – in hoeveelheden die boven de vastgestelde drempelwaarden uitkomen, zijn ARIE-plichtig. Deze drempelwaarden zijn vastgesteld in Bijlage 1 bij de herziene ARIE-regeling.

De bijlage bestaat uit 3 delen: een lijst met categorieën van gevaarlijke stoffen, een lijst van met naam genoemde gevaarlijke stoffen en tot slot de zogenoemde 'sommatieregels'.

ARIE-plichtige bedrijven moeten zich vanaf 1 januari 2023 melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Valt uw bedrijf sinds 2023 onder de herziene ARIE-regeling? Dan heeft u tot 1 januari 2024 om u te melden bij de Arbeidsinspectie. Dit kan via: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/arie-bedrijf-melden

Weet u (nog) niet of uw bedrijf onder de herziene ARIE-regeling valt, maar heeft u in uw bedrijf galvaniseer- en anodiseerbaden, beitsbaden, sterk alkalisch ontvettingsbaden en/of producten die organische oplosmiddelen bevatten? Maak dan gebruik van de rekenhulp om erachter te komen of u onder de herziene ARIE-regeling valt. De rekenhulp is hier te vinden: https://vereniging-ion.nl/tools